Nieuws

Deze winter: open zeezeil-lezingen van IJspegel Academy

Voor iedere geïnteresseerde (wedstrijd)zeiler

08:47

Jachtclub Scheveningen nodigt deze winter alle geïnteresseerde (zee)zeilers uit voor een serie open lezingen van de IJspegel Academy. Van het getij en startmanoeuvres tot masttrim en het landeffect; een breed scala aan onderwerpen zal vanaf oktober om de week op dinsdag behandeld worden. Hoewel zelf meezeilen in de IJspegelwedstrijden natuurlijk ook kan, is het geen vereiste om de lezingen bij te wonen: iedereen is in het Scheveningse clubhuis welkom en aanmelden is niet nodig.

Winning Tactics Café en lezingen

De bekende IJspegelwedstrijden worden al decennia lang ‘s winters gevaren voor de Scheveningse kust. Minder bekend is het Winning Tactics Café, dat de IJspegel Academy iedere dinsdag na een wedstrijd organiseert. Hierin evalueren de deelnemers de wedstrijd van de zondag ervoor om van elkaar te leren. Dit jaar organiseert de jachtclub voor het eerst aansluitend ook een serie lezingen over verschillende zee- en wedstrijdzeilonderwerpen, die interessant zijn voor iedere zeiler.

Erik van Vuuren, één van de initiatiefnemers van de IJspegel Academy: “Het Winning Tactics Café is sinds jaren een interessante en gezellige praattafel met volop interactie met het publiek. Maar vanaf dit najaar zullen regelmatig (bekende) gasten aanschuiven met wie de wedstrijden worden geanalyseerd. Na de pauze volgt een lezing waarin telkens een onderwerp centraal staat. Hierdoor wordt het Café ook interessant voor die zeilers die niet mee (konden) varen en belangstellenden.”

Onderwerpen

De Winning Tactics Café’s met aansluitend een lezing beginnen op dinsdag 17 oktober 2023. Deelname hieraan is gratis en aanmelden is niet nodig. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom in het drijvende clubhuis van Jachtclub Scheveningen aan de Hellingweg 98. Hieronder vind je de lezingplanning met de verschillende onderwerpen:

Dinsdag 17 oktober 2023 
Voorbereiding op 2024; in 2024 wil je mooie wedstrijdjes zeilen, hoe pak je dat aan?

Dinsdag 31 oktober 2023
Hoe win je de Globe 40 door Ysbrand Endt en Frans Budel

Dinsdag 12 december 2023
Het getij: waardoor ontstaat het, wat gebeurt er (voor Scheveningen) en hoe ga je ermee om?

Dinsdag 19 december 2023 
Startmanoeuvres, boeirondingen, optimaal sturen en communicatie aan boord

Dinsdag 30 januari 2024 
De essentie van een goed kiel- & roerprofiel en hoe maak je een betrouwbaar polair diagram?

Dinsdag 13 februari 2024 
Zeiltrim en masttrim (1): van kruisen tot halve wind; hoe trimmen we onze mast en zeilen?

Dinsdag 27 februari 2024 
Zeiltrim en masttrim (2): van halve t/m voor de wind; hoe trimmen we de mast en zeilen?

Dinsdag 12 maart 2024 
De zeilregels nader uitgelegd én hoe om te gaan met protesten?

Dinsdag 26 maart 2024 
Wind, wolken en landeffect nader verklaard

IJspegel meezeilen

Wil je niet alleen de Cafés met de lezingen bijwonen maar ook deelnemen aan de winterserie? Vanaf 15 oktober worden om de week op zondag de IJspegel- en IJskegelwedstrijden gezeild. De laatste categorie wedstrijden staat open voor (beginnende) wedstrijdzeilers in de SW-klasse die zonder spinnaker willen varen. De wedstrijden zijn laagdrempelig, rond de vaste betonning voor de kust van Scheveningen en zijn ideaal om het wedstrijdzeilen op een gemoedelijke manier onder de knie te krijgen.

De IJspegelwedstrijden vinden op dezelfde dagen plaats, maar zijn voor de ORC fully crewed, double handed- klassen en voor de SW mét spinnaker. De aanmeldingen voor de winterserie zijn nu geopend op: https://www.jachtclubscheveningen.com/ijspegel 

open lezingen ijspegel

Omslagfoto (c) Joris Westerveld

Last modified: 14 september 2023
Sluiten