Nieuws, Zeilen nieuws

Ketelbrug gestremd voor scheepvaart

18:58

De Ketelbrug, in de A6 tussen Emmeloord en Lelystad, ondergaat een ingrijpende renovatie. Van 1 januari tot half maart is de Ketelbrug daarom gestremd voor de scheepvaart met een hoogte van meer dan 12 meter. Vanaf 15 maart is de Ketelbrug naar verwachting weer normaal in gebruik.

De Ketelbrug wordt ingrijpend gerenoveerd. Sinds de ingebruikname in 1970 is de verkeersdrukte toegenomen en zijn vrachtwagens groter en zwaarder geworden. De grotere belasting heeft geleid tot vermoeiing van het staal van de brugkleppen. Rijkswaterstaat voorziet het beweegbare deel van de Ketelbrug daarom van nieuwe stalen kleppen en een nieuwe technische installatie. Ook worden in de kelder herstelwerkzaamheden aan het beton uitgevoerd. De renovatie is nodig om een vlotte en veilige doorstroming over het water en de weg te kunnen blijven garanderen.

Door de werkzaamheden kan de brug van 1 januari tot half maart niet bediend worden. Daarom geldt voor de Ketelbrug gedurende deze tweeënhalve maand een hoogtebeperking. De maximale doorvaarthoogte voor schepen op de hoofdvaarweg is 12 meter. Er is geen omvaarroute. Scheepvaart lager dan 12 meter ondervindt geen hinder als gevolg van de renovatie Ketelbrug. Zij maakt gebruik van de hoofdvaarweg Hanzerak-west. Deze gaat onder het vaste deel van de brug door.

Rijkswaterstaat streeft ernaar om het werk met zo min mogelijk hinder voor het verkeer op de weg en vaarweg uit te voeren. De werkzaamheden zijn daarom gepland in overleg met belangenorganisaties van weg- en scheepvaartverkeer.

Last modified: 21 december 2012
Sluiten