Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Johan Frisosluis niet klaar voor vaarseizoen

16:19

De tweede Johan Frisosluis in Stavoren is niet voor het vaarseizoen 2013 klaar. Dat is de uitkomst van overleg tussen de provincie Fryslân en aannemer Ballast Nedam. Kort na de start liep het project al enige vertraging op. De vondst van verontreiniging betekende verdere vertraging, waardoor het niet mogelijk is de afgesproken opleverdatum te halen. Ballast Nedam heeft aangegeven dat het nieuwe sluiscomplex in elk geval voor het vaarseizoen 2014 klaar zal zijn. Over de exacte planning zijn provincie en aannemer nog in gesprek.

Saneringsplan
Eind vorig jaar lagen de werkzaamheden stil nadat begin november verontreiniging werd aangetroffen. Er is een saneringsplan opgesteld en de bouwkuip is schoongemaakt. Hierdoor is de bouw vertraagd. Daarnaast heeft ook het opstellen van de aanvragen voor de vergunningen meer tijd gekost dan verwacht.

Vaarseizoen
Al deze kleine vertragingen samen hebben grote gevolgen voor de bouwplanning. Het omzetten van de bediening van de bestaande naar de nieuwe sluis valt nu namelijk midden in het vaarseizoen 2013. Om het vaarverkeer niet te hinderen, wordt het omzetten van de oude naar de nieuwe situatie uitgesteld tot na het vaarseizoen. Gevolg is wel dat de sluis later klaar is. Ook de werkzaamheden in Warns schuiven op tot na het vaarseizoen. Gevolg van de bouwvertraging is wel dat het voor de werkzaamheden tot eind 2013 niet nodig is de bestaande sluis te stremmen. Het vaarverkeer kan dus gewoon gebruik blijven maken van de bestaande sluis. Ook zijn provincie en aannemer in gesprek over mogelijkheden om werkzaamheden te combineren om zo overlast te beperken.

Meer informatie: www.fryslan.nl/jfsluis

Last modified: 13 februari 2013
Sluiten