Nieuws

Hoogte ISAF straf Dirk de Ridder onbekend

23:18

Dirk de Ridder

Het Disciplinary Committee van de ISAF heeft uitspraak gedaan in de zaak Dirk de Ridder en de Friese zeiler een additionele straf opgelegd. Over de hoogte van de straf werd afgelopen weekeinde druk gespeculeerd. Volgens het Watersportverbond heeft de ISAF de straf nog niet openbaar gemaakt wegens een nog lopend beroep.

Dirk de Ridder werd kort voor de finale van de 34e America’s Cup door de Internationale jury uitgesloten van deelname, omdat hij in dienst van Team Oracle illegaal gewicht zou hebben toegevoegd aan de AC45. Met deze multihull werden de voorrondes voor de America’s Cup gezeild.
Het sjoemelen met gewicht werd gezien als een grove overtreding het het gebied van eerlijk zeilen, benoemd in regel 69 van de Racing Rules for Sailing.

Zeilraad

De Nederlandse zeilraad, een onafhankelijk orgaan dat benoemd is door de Algemene Ledenvergadering van het Watersportverbond, werd door de internationale jury van de America’s Cup na uitsluiting van Dirk de Ridder verzocht een uitspraak te doen in deze zaak. De Zeilraad besloot in oktober 2013 Dirk de Ridder niet additioneel te straffen.

In Nieuw Zeeland loopt eenzelfde zaak tegen twee andere zeilers die uitgesloten werden van deelname in de America’s cup om het toevoegen van extra gewicht aan de Oracle AC45’s. Ook hier heeft New Zealand Sailing, de zusterorganisatie van het Watersportverbond, afgezien van verdere sancties tegen twee uitgesloten zeilers.

Geen eindstation

De uitspraak van het Disciplinary Committee is niet het eindstation. De zaak van Dirk de Ridder wordt op korte termijn besproken in het Review Board. Dit is het beroepsorgaan van de ISAF. Mocht ook het beroepsorgaan overgaan tot het opleggen van een additionele straf, dan staat voor Dirk de Ridder de weg open naar het CAS. Dit is het hoogste hof van arbitrage voor de sport. Het instituut, opgericht door het IOC, behandelt sportoverkoepelende zaken onafhankelijk van de nationale en internationale sportbonden.

Zeilen heeft Dirk de Ridder om een reactie gevraagd, maar hij heeft nog niet gereageerd.

Last modified: 23 april 2021
Sluiten