Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Handelsvaart zoekt oplossing voor vervuiling in zeilen

11:37

Vervoer over water is de meest efficiënte manier van vrachtvervoer die we kennen. De nieuwste generatie vrachtschepen komen met een verbruik van 1 KWh per ton lading maar liefst honderd nautische mijlen ver, terwijl een passagiersvliegtuig hier slechts een halve mijl verder zou komen. Met 90% van alle consumentengoederen getransporteerd over het water, maakt het de sector de ruggengraat van de mondiale economie zoals we die nu kennen. De keerzijde van dit aandeel in de wereldhandel is dat er relatief veel vervuiling bij komt kijken. De sector is op het leger van de Verenigde Staten na de grootste olieverbruiker van de wereld. De uitstoot van broeikasgassen versterkt de klimaatsverandering, de verzuring van de oceanen, de vorming van zure neerslag en het voor mensen schadelijke troposferisch ozon. Het aandeel van de scheepvaart in de uitstoot van CO2 wereldwijd ligt rond de 4%. Bovendien ligt de uitstoot van de schadelijke zwaveloxides en stikstofoxides met 7% en 12% respectievelijk nog veel hoger.

Minder vervuiling door handelsvaartshipping_routes pollution
De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft zich als doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen door de internationale scheepvaart omlaag te brengen. Volgens hun rapporten zouden verminderingen van 25% tot 75% mogelijk zijn. Vooralsnog groeit de huidige uitstoot van een miljard ton aan CO2 per jaar echter nog gestaag. Het Britse instituut The Carbon War Room berekende dat in een business-as-usual scenario de uitstoot van de scheepvaart met 18% zal groeien in de periode tot 2050. De huidige winstmarges en conservatisme helpen de markt echter niet om de gewenste verduurzaming voldoende in gang te brengen. Als schrijnend voorbeeld kondigde de Amerikaanse Voedsel en Warenautoriteit recentelijk nog aan dat in de Verenigde Staten geslachte kip naar China mag worden verscheept om daar verwerkt en verpakt te worden om vervolgens weer richting de Verenigde Staten te worden vervoerd voor consumptie aldaar. Om 75% minder uitstoot te realiseren lijkt er maar één oplossing voorhanden; de introductie van zeilen. Waar wachten we nog op? Zeilen zet de ontwikkelingen op een rijtje. Lees dit hele artikel in zeilen 4, verkrijgbaar via https://www.zeilen.nl/losse-nummers

Last modified: 21 maart 2014
Sluiten