Nieuws

HaaksWadden maakt doorstart

Na een afwezigheid van twee jaar is de HaaksWadden terug van weggeweest. In een andere opzet, maar georganiseerd door dezelfde comités. Er is zelfs een aanbrengrace voor deelnemers aan de North Sea Regatta. De HaaksWadden worden verzeild van 1 tot 3 juni.

15:12

Na een afwezigheid van twee jaar is de HaaksWadden terug van weggeweest. In een andere opzet, maar georganiseerd door dezelfde comités. Er is zelfs een aanbrengrace voor deelnemers aan de North Sea Regatta. De HaaksWadden worden verzeild van 1 tot 3 juni.


Al decennia worden zeilwedstrijden op het stromend water van Wad en Noordzee gehouden vanuit Den Helder. De eerste Haaksrace vond in 1938 plaats naar het lichtschip Haaks, een wedstrijd op zee van 40 mijl. Voor de kleinere jachten werd de Scheurrakrace geïntroduceerd over een afstand van 26 mijl in de Texelstroom tot aan het Scheurrak. Met een onderbreking tijdens de oorlog werd de draad in 1948 weer opgepakt. De wedstrijden veranderden geleidelijk. Het werd een HaaksWadden Week en Vlieland en Terschelling werden in de wedstrijd opgenomen. Aanvankelijk was de organisatie in handen van de Koninklijke Marine Jachtclub (KMJC), later sloten andere watersportverenigingen zich aan: de Nederlandse Vereeniging van Kustzeilers (NVvK) en de Koninklijke Nederlandse Zeil & Roeivereniging (KNZ&RV).
Tijden veranderen, en een hele week bleek te lang. De Waddeneilanden verdwenen uit het programma. Het was een wens van het organiserend comité om Nationale kampioenschappen te laten plaatsvinden in het evenement. Doordat de wedstrijdprogrammering van de HaaksWadden een nationaal kampioenschap niet mogelijk maakte, en hetzelfde ook het geval was voor de IJsselmeerweek van WSV Hoorn en WSV Bestevaer, en het gezamenlijke programma dit wel mogelijk maakte, is besloten de beide evenementen samen te voegen tot de IJsselmeerHaakswadden.
Eerst een lang weekend op het IJsselmeer en daarna een lang weekend op Wad en Noordzee. Deze combinatie heeft jaren stand gehouden en een aantal Nationale kampioenschappen georganiseerd, maar zag uiteindelijk een teruglopend aantal deelnemers. Bovendien bleek dat er slechts weinig deelnemers waren die zowel op het IJsselmeer als in Den Helder deelnamen.


2004, 2005 en 2006
Deze zaken hebben geleid tot een nieuwe opzet, met als resultaat dat eind 2004 de Westfriese watersportverenigingen besloten opnieuw de wedstrijden op IJsselmeer te starten en dat de KMJC, NVvK en KNZ&RV gezamenlijk doorgingen in het HaaksWadden Comité voor wedstrijden rond Den Helder. In 2005 werd naast het ORC en IMS zeilen ook de mogelijkheid voor deelname onder SW geopend. De organisatoren hadden zichzelf een minimaal aantal deelnemers als deadline gesteld. Dit werd niet gehaald en de wedstrijd werd afgelast.


2007
In 2006 volgde het HaaksWadden Comité de ontwikkelingen in het wedstrijdzeilen en dit jaar neemt het weer het initiatief voor een wedstrijd. Het programma biedt nu een ruim aanbod voor verschillende zeilers, voor de leden van de ORC-club, ongemeten jachten onder SW-factor en eenheidsklassen zoals FF65, X99, Yngling, Pion, enz. Ook is er een aanbrengwedstrijd op vrijdag 1 juni vanuit IJmuiden. Dit maakt het deelnemers aan de North Sea Regatta mogelijk op weg naar Den Helder de onderlinge krachten te meten. De jachten die al in Den Helder zijn of komen van het IJsselmeer kunnen vrijdag bij Den Helder starten. Op zaterdag en zondag vinden de wedstrijden plaats vanuit Den Helder. De organisatoren hopen dat genoeg deelnemers kiezen voor de stromende wateren rond Den Helder, zodat de HaaksWadden ook in de toekomst op de evenementenkalender blijft. Geen eenvoudig water, maar juist verrassend en uitdagend. Inzicht in stromen en zeiltactiek bepalen wie succesvol is.


Meer informatie:  www.haakswadden.nl

Last modified: 13 april 2007
Sluiten