Actueel, Nieuws

Gedragscode voor het IJsselmeergebied

09:37

Recreatie- en natuurorganisaties overhandigden afgelopen week de Gedragscode Waterrecreatie IJsselmeergebied aan gedeputeerde Cees Loggen. Deze gedragscode moet aantonen dat waterrecreatie en natuurbelangen in het IJsselmeergebied prima samen kunnen gaan, zolang er rekening wordt gehouden met een aantal spelregels. De overhandiging vond plaats tijdens de presentatie van de Visie op waterrecreatie van de provincie Noord-Holland.

De gedragscode is een van de vruchten van een jarenlange samenwerking tussen de waterrecreatiesector, Vogelbescherming Nederland en het Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart. De code is opgesteld voor het Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied en stimuleert waterrecreanten verantwoord om te gaan met dit natuurgebied.

Drie gebieden in het Markermeer

Kaartje_IJsselmeergebied_kleinDe gedragscode benoemt drie gebieden in het Markermeer die waterrecreanten beter kunnen mijden in bepaalde perioden vanwege de aanwezigheid van beschermde vogelsoorten. Ook geeft de code een aantal eenvoudige regels om problemen te voorkomen. Afstand houden van groepen vogels en er nooit doorheen varen, niet ankeren in de buurt van rustende of broedende vogels, riet en oeverplanten ontzien en alleen kitesurfen op de daarvoor bestemde locaties.

“Wij vragen de jachthavens in het IJsselmeergebied om de code onder hun klanten en leden te verspreiden. Daarnaast zetten we bij de overheid in op een grote campagne waarbij alle gebruikers van het IJsselmeergebied bereikt worden”, zegt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA Vereniging. “De organisaties vinden het van groot belang dat waterrecreanten meer kennis krijgen over kwetsbare natuurgebieden en de flora en fauna, zodat meer begrip ontstaat voor de bescherming van kwetsbare gebieden. Daardoor wordt de trefkans tussen recreanten en kwetsbare soorten gereduceerd.”

Tags: Last modified: 31 mei 2016
Sluiten