Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Friesland populair bij watersporter

08:15

Friesland is nog steeds de populairste watersportbestemming van Nederland. Dit blijkt uit een tussentijdse evaluatie van Het Friese Merenproject over de periode 2011-2015. Op dit moment wordt volgens planning nog hard gewerkt aan de uitvoering van een groot deel van dit project. De effecten op werkgelegenheid en bestedingen blijven echter achter op de in 2000 geformuleerde doelstellingen. Dit komt vooral door de economische teruggang. Ook het slechte weer in de vaarseizoenen 2011 en 2012 speelde hierbij een rol.

Doelstellingen bijstellen

De Alde FeanenDe doelstelling van Het Friese Merenproject voor de werkgelegenheid in de watersportsector is een groei van 30% over de periode 2000-2015. Bij de evaluatie in 2010 was die groei over de periode 2000-2009 nog 23%. Over de periode 2000-2012 is de daadwerkelijke groei 12%. Recreanten hebben 7% meer besteed in Friesland in die periode. Dat blijft ver achter bij de beoogde 150%. Gezien de verwachte lage economische groei voor de komende jaren zijn deze doelstellingen voor 2015 niet meer haalbaar.

In 2011 hebben de Provinciale Staten als nieuw doel geformuleerd dat Friesland als watersportbestemming dezelfde marktpositie moet behouden. Ondanks het niet halen van bovenstaande doelstellingen is Friesland nog altijd met voorsprong de favoriete vaarlocatie bij Nederlandse watersporters.

Projecten op schema

De uitvoering van de verschillende projecten ligt goed op schema. Ondertussen is er al veel gerealiseerd om het watersportgebied in Friesland aantrekkelijker te maken. Zo heeft de Noordelijke Elfstedenvaarroute meer diepgang gekregen en zijn bruggen verhoogd. De historische Turfroute is beter bevaarbaar. In Stavoren wordt op dit moment een  tweede sluis gebouwd. Investeringen in verschillende natuurprojecten en achterstallig baggeronderhoud zijn gedaan. Daarnaast krijgt een groot aantal watersportplaatsen en toegangspoorten een aantrekkelijker aanzicht vanaf het water. Op allerlei plekken blijven kansen liggen waar particuliere investeerders hun voordeel mee kunnen doen. Tot slot ontwikkelt Friesland zich steeds verder als duurzaam watersportgebied. Zo stimuleert de provincie het elektrisch varen, dat zorgt voor meer rust en schoner vaarwater.

Aandacht voor jeugd en wifi

Het Friese Merenproject is in 2000 van start gegaan om de positie van Friesland als watersportattractie te versterken. Het programma loopt tot en met 2015. Sinds 2009 heeft het project duidelijk last van de teruggang in de economie. Naar verwachting zullen effecten die nu uitblijven, met name de groei in werkgelegenheid en bestedingen, op de langere termijn wel zichtbaar zijn. Om die groei te stimuleren wil de provincie met een aantal nieuwe maatregelen het bedrijfsleven een impuls geven om nieuwe banen te creëren.  Twee aandachtspunten zijn toegevoegd aan Het Friese Merenproject, extra aandacht voor de jeugd en een grotere beschikbaarheid van wifi voor toeristen.

 

Het Friese Merenproject 2013

http://youtu.be/8s5bppABjxY

Foto: Peter Elenbaas

Last modified: 12 september 2013
Sluiten