Nieuws

Dit onderzoek staat de gecertificeerde historische zeilvloot te wachten

De vloot moet aantoonbaar veiliger worden

15:24

Alle gecertificeerde historische zeilschepen die zijn ingericht om met meer dan twaalf personen te varen, worden aan een aanvullend onderzoek onderworpen. Dat maakte demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op 1 december bekend. Op woensdagmiddag 13 december had de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een online bijeenkomst ingepland om de schippers van de bruine vloot hierover bij te praten.

Op het hoogtepunt waren er 171 deelnemers aanwezig bij de Teams-meeting en dat aantal onderschrijft het belang. Twee afgevaardigden van de ILT maakten duidelijk wat het extra onderzoek gaat inhouden. Deze actie is een vervolg op het onderzoeksrapport dat in september werd gepubliceerd. Hierin kwamen meerdere (dodelijke) ongelukken aan de orde, waaronder het voorval dat in de zomer van 2022 plaatsvond waarbij de 12-jarige scholier Tara om het leven kwam.

De veiligheid verbeteren

De veiligheid binnen de historische zeilvloot moet aantoonbaar verbeterd worden. Bij voorkeur voor de start van het volgende vaarseizoen op 1 april. Om dit te bereiken is er een speciale taskforce in het leven geroepen, die bestaat uit de BBZ, de betrokken keuringsinstanties, de Raad voor Accreditatie, het ministerie en de ILT. De ILT heeft de regie in de onderzoeken en zij draagt de directe kosten (als de kraan, de keuringsinstanties en de locaties).

Alle gecertificeerde historische zeilschepen die zijn ingericht om met meer dan twaalf personen te varen, kunnen begin volgend jaar, vanaf 15 januari, rekenen op een aanvullend onderzoek. Eigenaren die besluiten om hun schip of schepen niet deel te laten nemen aan het onderzoek, daarvan wordt het certificaat geschorst. Dit werd als een stevige voorwaarde omschreven, maar het zorgt wel voor een maximale bijdrage aan het aantoonbaar veiliger maken van de bruine vloot.

Mast- en tuigagekeuring

Het aanvullend onderzoek richt zich op de mast en de tuigage die van top tot teen beoordeeld zullen worden door een inspecteur van de ILT en een inspecteur van een keuringsinstantie. Er zijn duidelijke criteria ontwikkeld die al dan niet zorgen voor een afkeur. Het betreft een staande mast keuring, zodat deze zo uniform mogelijk kan worden uitgevoerd. Hiervoor zal een kraan nodig zijn met een bakje zodat alles goed bekeken kan worden. Eerder is er een eerste onderzoek in Enkhuizen uitgevoerd en hieruit werd duidelijk dat het onderzoek zo’n 2,5 uur in beslag neemt. Op dit moment zijn er vier locaties (Lelystad, Enkhuizen, Stavoren en Harlingen) aangewezen waar de onderzoeken worden uitgevoerd, maar daaraan zullen nog meer gewenste locaties worden toegevoegd.

Voordat het onderzoek zal plaatsvinden, moeten de schippers een tuigboek opstellen en deze insturen naar de ILT. Vervolgens wordt deze getoetst en kan er een afspraak worden ingepland voor de grote check waarbij een controle wordt uitgevoerd aan de hand van geactualiseerde criteria. Het onderzoek aan boord wordt gedaan door middel van een uniforme onderzoek lijst (met ESTRIN-bepalingen). Mochten er onvolkomenheden worden geconstateerd, dan kunnen deze worden verholpen waarna er een nacontrole plaatsvindt.

© ILT

Extra onderzoek

De keuringen die normaliter om de 2,5 en 5 jaar moeten worden uitgevoerd, blijven bestaan. Dit is louter een extra onderzoek. Mocht een er onlangs een ‘reguliere’ tuigagekeuring zijn uitgevoerd, dan is deze niet afdoende. Dat komt omdat de nieuwe criteria eenduidiger zijn en minder ruimte openlaten voor eventuele interpretatie van de keurmeesters. Voorlopig worden alleen de zeilende passagiersschepen die zijn ingericht voor meer dan 12 personen onderworpen aan het onderzoek.

Vertrouwen in de sector

Naast dat de bruine vloot door deze actie aantoonbaar veiliger wordt, moet het ook ruis uit de discussie halen en de onzekerheid over de waarde van de certificaten worden weggehaald. Het vergt veel tijd en inzet van iedereen, maar uiteindelijk levert het iets op. “Het is belangrijk voor het vertrouwen in de sector en dat mensen met een veilig gevoel aan boord kunnen stappen van de bruine vloot-schepen,” met die woorden kwam dat bijeenkomst na een klein uur te einde.

Omslagfoto en foto: © Hajo Olij

Tags: Last modified: 14 december 2023
Sluiten