Nieuws

Delen Biesbosch vanaf 2030 afgesloten voor boten met verbrandingsmotor

11:11

Staatsbosbeheer wil een nieuwe balans tussen natuur en recreatie in De Biesbosch. Stil en Duurzaam Varen is de ambitie. Daarom stelt zij een nieuw zoneringsplan voor, dat per deel van het natuurpark bepaalt waar en hoe er gerecreëerd mag worden. Tegen 2030 zullen sommige kreken en afmeervoorzieningen sluiten voor vaartuigen met een verbrandingsmotor. Ondernemers en watersportverenigingen maken zich zorgen over de beperkende recreatiemogelijkheden voor het gebied. Kunnen boten straks nog ‘een rondje Biesbosch’ varen?

Flexibele zonering

De Biesbosch, dat in 1994 als Natura2000-gebied de status van nationaal park kreeg, is een van de bekendste beschermde natuurgebieden van Nederland. De rivierdelta is een van de weinige gebieden met zoetwatergetijen in Europa en bestaat uit een doolhof aan talloze kreken, eilanden, rietvelden en wilgenbossen. De ondiepe kreken zijn populair onder kajakkers en kleine bootjes, maar door een toenemende recreatiedruk op De Biesbosch, ook op het land, maakt Staatsbosbeheer een nieuwe afweging tussen recreatie en natuur.

Volgens Staatsbosbeheer is het niet de bedoeling om het hele gebied af te sluiten voor recreanten. Wel heeft ze de bevoegdheid om delen tijdelijk af te sluiten, bijvoorbeeld om broedende dieren te beschermen. Op termijn wil de organisatie meer rustgebieden creëren door kleine kreken en aanmeerplekken verboden gebied te maken voor boten met een lawaaiige en vervuilende brandstofmotor. In een conceptversie van de plannen staat 2030 genoteerd als ingangsdatum, maar dat stuit op protest bij ondernemers en watersportverenigingen.

Elektrisch varen

Arthur van Disseldorp, regiomanager van Hiswa-Recron formuleerde samen met verschillende ondernemers en watersportverenigingen een brandbrief waarin zij hun zorgen uiten. “Wij zijn het eens met een aantal ambities die Staatsbosbeheer uitspreekt, zoals de overgang naar elektrisch varen, maar niet op deze termijn. De Biesbosch is omsloten door rivieren met druk verkeer en sterke stroming. Een motor moet krachtig genoeg zijn. Volgens ons is de techniek rond elektrisch varen nog niet ver genoeg ontwikkeld om een veilige vaart te garanderen. Daarnaast moet varen betaalbaar blijven. Het is moeilijk uit te leggen aan de nieuwe watersporter, die vorig jaar een bootje kocht, dat hij alweer in zijn buidel moet tasten. Het gaat om grote investeringen, zeker voor de verhuurbedrijven van rondvaart- en motorboten.”

Biesboschregisseur

“Wij willen graag samen met alle betrokken partijen invulling geven aan de ambitie Stil en Duurzaam Varen, juist omdat we dat als Staatsbosbeheer niet alleen kunnen”, vertelt Harm Blom, boswachter van De Biesbosch. “Het moet voor een ondernemer of bootbezitter ook haalbaar zijn. Maar doet niets af aan de ambitie die we als Staatsbosbeheer hebben. De omgeving, de gebruiker en de markt moeten deze ambitie tot zich nemen en zich daar medeverantwoordelijk voor voelen.”

“Het is ieders belang dat we De Biesbosch zo mooi mogelijk houden. Zolang de plannen realistisch blijven ik denk wel dat we er gaan uitkomen.” voegt van Disseldorp er aan toe. Een samenwerkingsovereenkomst, getekend door Staatsbosbeheer, de gemeenten Dordrecht, Drimmelen en de vereniging van ondernemers en de watersportverenigingen Altena, moet voor meer betrokkenheid zorgen. De nieuw aangestelde Biesboschregisseur, Cobien Bruggeling, kreeg de taak de samenwerking in goede banen te leiden. Op basis van overeenkomsten tussen de verschillende partijen zal zij bruggen bouwen. “Onderzoeken wat de drijfveren van de belanghebbenden zijn, wordt het uitgangspunt van een nieuw en gezamenlijk beleid.”

Denk je erover om over te stappen op een elektrische aandrijving? Lees dan het artikel Elektrisch varen in Zeilen 11/2020. Koop het nummer hier online in de webshop of lees het artikel in Zeilen hier digitaal.

Omslagfoto (c) Paul van de Velde

Tags: Last modified: 19 april 2021
Sluiten