Nieuws, Zeilen nieuws

Centrale bediening bruggen en sluizen Noord-Holland

08:27

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben besloten om  bruggen en sluizen in de provincie centraal te gaan bedienen. Het aansluiten van de bruggen en sluizen op een bediencentrale wordt de komende jaren gefaseerd ingevoerd.

24-uurs bediening

De provincie streeft naar een 24-uurs brug- en sluisbediening om een goede doorstroming op de (water)wegen te waarborgen. Dit streven is opgenomen in het coalitieakkoord 2011-2015 ‘Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst. Voorwaarde voor 24-uurs bediening is centrale bediening van bruggen en sluizen. Het gaat hierbij gaat om 80 bruggen- en sluizen waarvan 40 van de provincie en 40 van andere beheerders.

Belangrijke vaarroutes eerst

De ambitie is om de 80 bruggen en sluizen die in Noord-Holland op de belangrijkste vaarroutes liggen op termijn centraal te gaan bedienen. GS hebben besloten om de komende jaren te beginnen met het centraal bedienen van de eigen objecten en wanneer overeenstemming is bereikt met de andere beheerders ook de bruggen en sluizen die zij in beheer hebben, aan te sluiten op een bediencentrale.

Noord en Zuid bediencentrale

Na grondig onderzoek is duidelijk geworden dat de huidige bedienlocaties niet geschikt zijn als bediencentrale. Hiervoor zijn ze te klein. GS hebben daarom besloten om de komende jaren een bediencentrale in te richten waar vandaan de 40 bruggen en sluizen van de provincie centraal worden bedienen. Wanneer de andere beheerders besluiten om ook over te gaan op gezamenlijke centrale bediening wordt er een tweede bediencentrale ingericht. Er komt dan een bediencentrale Noord en een bediencentrale Zuid met het Noordzeekanaal als geografische grens.

Naast een betere doorstroming levert centrale bediening vanuit een gezamenlijke bediencentrale ook financieel voordeel op voor zowel de provincie als voor de andere beheerders.

Last modified: 11 juli 2014
Sluiten