Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Bezorgdheid over baggerstort Alkmaardermeer

16:36

Pleziervaart op het Alkmaardermeer

Watersporters maken zich steeds grotere zorgen over de voorgenomen baggerstort in het Alkmaardermeer. In opdracht van het Recreatieschap is gestart met het ophogen van de Saskerleidam met bagger uit de Zaan.

Baggerstort Alkmaardermeer

Watersporters maken zich steeds grotere zorgen over de voorgenomen baggerstort in het Alkmaardermeer. In opdracht van het Recreatieschap is gestart met het ophogen van de Saskerleidam met bagger uit de Zaan.

Volgens Gerard Porsius, die namens ondermeer diverse watersportverenigingen spreekt, stroomt water uit de bagger zo het Alkmaardermeer in terwijl de graad van vervuiling niet bekend is.
“Dat het water uit de Zaan te zout is voor vermenging met het water van het meer staat vast. Tot het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Castricum in werking treedt, heeft deze dam de bestemming ‘industrie’. Daarna krijgt de dam de bestemming ‘natuur’ en je zou kunnen zeggen dat men nog net van de gelegenheid gebruik heeft kunnen maken.”

Pleziervaart op het Alkmaardermeer

Bedoeling is om het schiereiland Saskerlei, eveneens met bagger uit de Zaan, met zes hectare te vergroten. Onder de noemer ‘natuurontwikkeling’ moet hier met behulp van bagger een moeraslandschap ontstaan. Volgens Gerard Porsius is niemand tegen het behoud van het schiereiland, een oud veeneiland, dat inderdaad tegen verdere afkalving beschermd moet worden. “Er is echter geen enkele reden te bedenken waarom dit eiland vele malen groter zou moeten worden en voor het grootste deel moet gaan bestaan uit bagger die niets met het oorspronkelijke veen van het eiland te maken heeft. Het gaat in feite om niets anders dan een baggerdepot midden in een natuurgebied, dat bovendien ook een provinciaal aardkundig monument is. De gevolgen zijn onacceptabel. De kwaliteit van het water zal ernstig worden aangetast door het te zoute water dat uit de bagger in het meer zal lopen. Paaiplaatsen van de snoekbaars worden vernietigd, waardoor de visstand zal teruglopen. Bij het Saskerlei leven veel rivierdonderpadden, een beschermde soort, die daar zal verdwijnen. Er zal een flink stuk zeilwater verloren gaan en dat geeft vooral problemen bij het uitzetten van wedstrijdbanen voor zeilwedstrijden. Ook voor de recreatieve watersporter verdwijnt een geliefde vaar-, anker- en zwemplaats. Bovendien verdwijnt er een groot oppervlak voor waterberging, terwijl het meer de boezem is voor alle omliggende polders en er op andere plaatsen voor veel geld waterberging moet worden gecreëerd.”
(EvS)

Last modified: 12 januari 2012
Sluiten