Nieuws, Zeilen nieuws

Beveiliging nucleaire top beperkt ook recreatievaart Noordzee

13:55

Defensie publicatieTijdens de internationale nucleaire top – Nuclear Security Summit – die 25 en 26 maart plaatsvindt in Den Haag, ondervindt niet alleen het woon-werkverkeer hinder van de alomvattende veiligheidsmaatregelen, ook de beroepsvaart en de recreatievaart worden beperkt in de vaarroutes.  Een één kilometer brede strook van de Zandmotor bij Monster tot aan Zandvoort moet een zogenoemd ‘beveiligd zeegebied’ worden. De haven van Scheveningen zal wel bereikbaar blijven. Het scheepvaartverkeer voor de kust van Scheveningen en Noordwijk wordt gemonitord door marine- en politieschepen.

Tour de Force

Uitgangspunt bij van beveiligingsmaatregelen op de  Noordzee is dat het vaarwater toegankelijk blijft voor alle soorten gebruikers, mits dit de veiligheid van het evenement of de goede orde niet verstoort. Scheepvaart die gebruik maakt van het ‘beveiligd zeegebied’ kan door de aanwezige politie- en marineschepen worden opgeroepen om de naam van het schip, de lading, de bemanning en de eigenaar aan te geven. Te zijner tijd zal er meer informatie worden verstrekt via de Berichten aan Zeevarenden.

Last modified: 5 februari 2014
Sluiten