Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Bevaarbaarheid windmolenparken Noordzee

12:29

Het Watersportverbond, Platform Waterrecreatie en BBZ Chartervaart blijven zich verzetten tegen de regelgeving rondom windturbineparken. Windturbineparken moeten volgens hen bevaarbaar worden voor kleine schepen. Sportvisserij Nederland en HISWA vereniging steunen de drie in hun inzet.

Veiligheid in het geding

Windmolens NoordzeeVolgens de huidige regelgeving zijn de windturbineparken op het Nederlandse deel van de Noordzee niet doorvaarbaar. Dit betekent dat kleine schepen verplicht zijn nu om een windmolenpark heen te varen. Tijdens het watersportseizoen maken vele duizenden zeegaande zeiljachten, motorjachten, sportvisboten en zeilcharters gebruik van het vaarwater op de Noordzee. Door het verkleinen van het vaargebied worden zij gedwongen te varen in de nabijheid van grote zeevarende schepen en worden direct geconfronteerd met verhoogde veiligheidsrisico’s.

Het bevaarbaar maken van wateren rondom de windturbines vraagt om een verandering in de regelgeving. De initiatiefnemers kijken onder andere naar goede voorbeelden in het buitenland. Zo is op het Britse, Deense en Duitse deel van de Noordzee doorvaart onder voorwaarden toegestaan.

Kennis van specialisten

Vanuit belangrijke organisaties komt steun voor dit initiatief. Ook de KNRM heeft een steunbetuiging uitgesproken. De KNRM is van mening dat het gevaar van navigatie in de nabijheid van beroepsvaart door watersport een groter risico oplevert dan navigatie in statische windturbineparken.

De SAN (Scheepvaart Adviesgroep Noordzee) bevestigt dat het goed is om de kleine en grote scheepvaart te scheiden. Daarbij adviseert de SAN om aangaande doorvaarbaarheid van windturbineparken dezelfde regels te laten gelden voor het gehele Noordzeegebied en hierin als Nederland geen uitzondering te maken. De SAN doet een aantal suggesties voor regelgeving ter bevordering van de veiligheid, bijvoorbeeld over communicatie en oproepbaarheid, zichtbaarheid en ankerverbod. De Kustwacht steunt dit standpunt.

In gesprek met ministerie

De zeevarende recreatie is van mening dat vrije doorvaart in het kader van veiligheid voor zowel de huidige als de nieuwe windturbineparken mogelijk moet zijn. Deze week vindt het gesprek plaats met het verantwoordelijke Ministerie met de inzet om draagvlak te krijgen voor wijziging van het doorvaartverbod en voorwaarden te scheppen voor het onbeperkt mogen varen door windturbineparken, om de veiligheid van de kleine scheepvaart te waarborgen.

Last modified: 16 april 2014
Sluiten