Nieuws

ALV stemt in met contributieverhoging

De Algemene Leden Vergadering van het Watersportverbond heeft afgelopen weekend met grote meerderheid ingestemd met de voorgenomen contributieverhoging. 707 van de 905 stemmers spraken zich uit vóór het verhogen van de contributie per lid met €4,-. De contributie komt daarmee voor 2008 op €15,52 per rekenlid.

12:44

Tijdens de ALV presenteerde het Watersportverbond de begroting voor 2008. Het Watersportverbond stelde tevens zijn nieuwe organisatievorm voor, waaraan het afgelopen jaar is gewerkt. De nieuwe organisatie bestaat uit drie hoofdsectoren: Toervaren, Topsport en Wedstrijdsport.

Verder werden er enkele benoemingen gedaan in het bestuur en verschillende commissies. De heer Snoekc werd door de vergadering benoemd tot voorzitter van het bestuur.

De contributie verhoging, de afgelopen week een flink discussiepunt onder watersporters, werd gesteund door de overgrote meerderheid van de stemmers. 707 stemden voor, 27 stemden blanco en 175 stemden tegen de verhoging.

Last modified: 26 november 2007
Sluiten