Actueel

Hoe gaat de KNRM om met het coronavirus?

11:11

In het kader van het voorkomen van besmetting met het COVID‐19 coronavirus heeft de Nederlandse overheid diverse maatregelen opgesteld, die ook van toepassing zijn op waterrecreatie. Het belangrijkste advies is om alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Daarbij moet men 1,5 meter afstand houden van anderen (twee armlengtes).

Waterrecreatie is in tijd van corona niet verboden in Nederland. Gemeenten kunnen lokaal wel besluiten om maatregelen te treffen, zoals het tijdelijk sluiten van jachthavens en kitesurfspots. Veel watersportorganisaties in Nederland geven het advies om terughoudend te zijn om recreatief het water op te gaan, zoals pleziervaart en water- en brandingsporten.

(c) Arie van Dijk

Minder contactmomenten

Dit zorgt voor minder reizen en contactmomenten en minder incidenten op het water of op stranden. Er hoeft dan ook minder een beroep gedaan te worden op de hulpverleners op het water (waaronder vrijwilligers van de KNRM) en in het verlengde daarvan op hulpverleners in de zorg (ambulances en ziekenhuizen).

“De KNRM en de Kustwacht kunnen waterrecreatie niet verbieden. Wij volgen de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM en vragen u om de adviezen van de watersportorganisaties op te volgen om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden op, rondom en in het water.”

Handelingsperspectief KNRM

Naast de standaard maatregelen die voor iedereen gelden in Nederland worden binnen de organisatie de nodige zaken opgepakt. Zo is er een groep medewerkers die voortdurend werkt aan het continuïteitsplan, met de stappen die de KNRM moet nemen mocht er een reddingstation uitvallen en maatregelen om dit tegen te gaan.

Continuïteit
Voor het reddingwerk op het water is het van het grootste belang dat de reddingstations inzetbaar blijven met voldoende bemanningsleden voor de reddingboten. De continuïteit van de hulpverlening moet zo lang mogelijk gegarandeerd blijven. Voor de vrijwilligers van de KNRM is een duidelijk handelingsperspectief gemaakt. Dat geeft antwoord op vragen over hoe te handelen in het dagelijkse KNRM-hulpverlenerswerk in relatie tot het virus. 


Hoogst noodzakelijk
Alle activiteiten op de reddingstations, niet zijnde een reddingsactie, zijn opgeschort. Er wordt niet meer geoefend, de opleidingen zijn gestaakt, de onderhoudsavonden geschrapt en vergaderingen uitgesteld. Alleen de hoogst noodzakelijke zaken worden met minimale inzet van mensen gedaan om 24/7 inzetbaar te blijven. Tijdens een actie vaart uitsluitend het minimale aantal bemanningsleden (wat geldt voor het type reddingboot) aan boord van de reddingboot. Overige bemanning blijft thuis.

Radio Medische Dienst
Tussen de Kustwacht en de Radio Medische Dienst (RMD) van de KNRM zijn aanvullende afspraken gemaakt. Bij ernstige ongelukken of ziekte aan boord van een zeeschip of jacht, waar ook ter wereld, kan de kapitein een arts van de Radio Medische Dienst (RMD) van de KNRM kosteloos om een advies vragen. Het gaat om afspraken bij medische evacuaties vanaf de schepen, waarbij extra alertheid is voor patiënten die mogelijk een besmettingsrisico vormen. Binnen Nederlandse wateren gebeurt de evacuatie per SAR-helikopter van de Nederlandse Kustwacht om verspreiding van het virus te voorkomen.

Meer informatie over corona en waterrecreatie is te vinden op:
Varen doe je samen
Kustwacht

Wat de maatregelen betekenen aan boord van zeeschepen is hier te vinden:
KNRM

Tags: , , , , , Last modified: 5 april 2020
Sluiten