Onderhoud & klussen

Checklist voor het plaatsen van de mast

10:00

Is je mast er deze winter af geweest? Gebruik deze checklist om hem zonder hoofdbrekens dit voorjaar weer te zetten:

Voor zetten mast:

 • Geef mast nog even een schoonmaakbeurt.
 • Controleer de conditie van de verstaging en de terminals. Bij twijfel vervangen.
 • Leg bij het monteren de spanners op een kleed op de grond om beschadigingen te voorkomen.
 • Zitten de eindkappen van zalings goed vast?
 • Tape scherpe uitsteeksels, zoals splitpennen goed af.
 • Test verlichting met een kleine accu of een handzame netvoeding.
 • Test de marifoonantenne met een handheld marifoon.
 • Plaats de windvaan en richt deze goed uit.

Test alle elektrische aansluitingen voordat de mast wordt gezet.

Voorbereiden takelen van de mast

 • Houd mast, stagen en vallen bij elkaar met een bindlijn en voorkom slepen over de grond.
 • Breng hijsstrop altijd boven zwaartepunt mast aan.
 • Stop tussen strop en mast een stuk schuimrubber om beschadigen te voorkomen.
 • Let op dat strop vrij zit van vallen en verstaging.
 • Zet strop vast om schuiven te voorkomen.
 • Let op dat onderwant vrij blijft.
 • Houd de rolreefinstallatie voortdurend recht voor de mast.
 • Maak dek vrij van obstakels.
 • Overleg vooraf wie wat doet.
 • Leg gereedschap klaar.

Zorg dat niets over de grond kan slepen

Hijsen/zetten van de mast

 • Laat een persoon de verticale hangende mast begeleiden door arm om mast te leggen aan onderzijde.
 • Bij plaatsing zorg dat een doorgestoken mast absoluut recht boven mastring hangt.
 • Laat een persoon de leiding hebben.
 • Zodra mast op de voetplaat staat, zet het voorstag vast, gevolgd door het onderwant en het achterstag.
 • Draai alle spanners handvast aan. Te beginnen bij het topwant, daarna het voor- en achterstag.
 • Voordat hijsstrop wordt verwijderd, controleer of alle spanners handvast staan.

Draai spanners handvast aan

Basistrim

 • Draai de spanners op het voorspanning. Tel het aantal slagen.
 • Stel de voorbuiging in met het babystag en/of onderwant.
 • Controleer door omhoog te kijken langs mastspoor of mast rechtstaat.
 • Corrigeer bij dubbele zalings eventueel het tussenwant.
 • Werk wisselend aan BB en SB.
 • Zet als je tevreden bent over basistrim borgmoeren op de spanners vast en plaats de splitpennen.
 • Buig de splitpennen nog niet definitief om. Tijdens het trimmen onder zeil moeten ze er waarschijnlijk toch weer uit.
 • Schuif de zeilbeschermers over de wantspanners.
 • Doe het laatste finetunen van de mast onder zeil. Zet pas alles definitief vast nadat het goed staat.

Aansluiten verlichting etc.

 • Gebruik bij montage nooit de mast als aarde of minpool.
 • Bescherm de aansluitpunten met contactspray of zuurvrije vaseline.
 • Omwikkel pluggen met zelf vulkaniserend tape.
 • Let op uitlijning driekleurenlantaarn: scheidingsvlak groen/rood moet recht vooruit.
Tags: , , Last modified: 28 april 2021
Sluiten