Motor

Bacteriën in de tank

22:54

Ik heb begrepen dat het verschil uitmaakt of een vuilwatertank een groot of klein beluchtinggat heeft. Bij een grote beluchting groeien er aërobe bacteriën, die geen hinderlijke reuk meebrengen. Bij een klein gat groeien er anaërobe bacteriën, die wel een hinderlijke geur veroorzaken en bovendien minder efficiënt zijn bij het afbreken van afvalstoffen. Van een scheikundig ingenieur bij een afvalwaterbedrijf begreep ik dat het zelfs mogelijk is om in het eerste geval het geurfilter weg te laten zonder kwalijke gevolgen voor de buren of mezelf. De inhoud van de tank zou gemakkelijker te verwijderen zijn, omdat deze meer in vloeistof overgaat. Klopt dit?

Eddy Staal

In een vuilwatertank zijn zowel aërobe als anaërobe bacteriën aanwezig. Afhankelijk van de omgevingsfactoren zal één van de twee de overhand krijgen. Anaërobe bacteriën hebben zuurstof nodig om te kunnen overleven. Aërobe bacteriÎn gedijen goed in een zuurstofloze omgeving. Bij het afbraakproces door anaërobe bacteriën komen stoffen vrij die een onaangename geur verspreiden. Bij de afbraak van fecaliën in een vuilwatertank kan dit worden tegengegaan door de tank voldoende te ventileren.

Aërobe bacteriën, die reukvrij hun werk doen, zullen het afbraakproces dan overnemen en de geurhinder verminderen. Ook zal het afbraakproces iets efficiënter verlopen. De vuilwatertank is echter bedoeld als opslag. Het is geen systeem dat fecaliën volledig afbreekt. U zult de inhoud van de vuilwatertank dus regelmatig moeten afgeven bij een uitpompstation.

Helpdesk Water

Last modified: 6 mei 2021
Sluiten