Rekenmodule voor jaarbudget

GeldWietze van der Laan en Janneke Kuysters zijn vertrekkers van de lichting 2013. Inmiddels zijn ze om de zuidpunt van Zuid-Amerika gezeild en gaan ze vanuit Chili de Stille Oceaan op. In het artikel Vertrekkersbudget in het januarinummer van 2016, onderzoeken ze wat er in de afgelopen vijf jaar is veranderd in de begrotingen van wereldzeilers.

Aanvullend op dit artikel een financieel overzicht van vertrekkers Vivian Oskam en Bram Stevens, zij zeilden op hun zeiljacht Duende en schreven voor Zeilen het artikel: Zeilen wat kost dat nou?

Annika Koch van SY Moon (www.sailaround.info) heeft een rekenblad ontwikkeld waarmee eenvoudig een jaarbudget berekend kan worden. Zij hebben als uitgangspunt een reis van 10 jaar genomen. Voor zo’n reis hebben zij alle kosten in beeld gebracht. Dit totaal hebben zij vervolgens door 10 gedeeld. Daarmee wordt inzichtelijk hoeveel je per jaar nodig hebt voor een reis. En dat hoeft geen reis van 10 jaar te zijn, natuurlijk. Met deze methode krijg je inzichtelijk hoeveel je per jaar (en dus per maand) uit kunt geven aan bijvoorbeeld kosten voor levensonderhoud, diesel en havengelden. Je spaart automatisch voor grote kostenposten zoals hellingbeurten en vervanging van onderdelen. Hiermee voorkom je onverwachte tegenvallers en (dus) de noodzaak om noodpotjes aan te spreken.

Bekijk hier een overzicht van de jaarlijkse uitgaven volgens de vertrekkers van www.sailaround.info

Last modified: 18 december 2015

Comments are closed.

Sluiten