Promo

Starterswoningen: een veilige haven voor uw geld

09:26

Soal, Workum

 

Investeren in woningen en de startersmarkt een boost geven? Annexum helpt bij onbezorgd en duurzaam beleggen. Naast het aantrekkelijke rendement van 7,1% bij een gering risico heeft dit woningfonds nog iets extra’s. De belegging draagt bij aan de oplossing van een serieus knelpunt in onze samenleving: het tekort aan betaalbare starterswoningen. Het besef dat jonge starters voor een redelijke huur een wooncarrière kunnen beginnen, weegt voor veel deelnemers zeker mee. Het is weliswaar geen hoofdzaak, maar – naast een goed rendement – is dit toch een plezierige bijkomstigheid, voor wie reserves of vermogen te beleggen heeft

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met:

Deelmarkt

Het is hard zoeken om met de huidige, lage bankrentes rendement te halen op vermogen. Veel particulieren en ondernemers zoeken het inmiddels in woningen die verhuurd kunnen worden. Op zich een prima keuze: het gaat om interessante rendementen (huuropbrengst én mogelijke waardestijging) met een overzichtelijk risico. Maar één ding vraagt wel bijzonder aandacht: inmiddels heeft bijna iedereen met privévermogen, bedrijfsreserves of pensioengelden de stap naar woningvastgoed gezet. De prijzen zijn hard gestegen. Daarom zijn de echte kansen schaars aan het worden. Annexum de vastgoedbeheerder die zich met name richt op particulieren, ziet één deelmarkt die bijzondere aandacht verdient van beleggers: huurwoningen voor starters. Annexum is beheerder van 25 vastgoedfondsen en heeft veel kennis van vastgoed. Met die kennis ziet Annexum belangrijke waardes.

Schaarste

Op de woningmarkt is het aanbod van betaalbare starterswoningen maar klein in verhouding tot een grote vraag. Dat betekent schaarste. Die schaarste zal aanhouden onder invloed van o.a. een groeiend aantal huishoudens. Wonen is een basisbehoefte voor miljoenen. Zelfs in tijden van economische stilstand of neergang zal dat zo blijven. Daardoor zijn betaalbare huurwoningen relatief waardevast. Annexum ziet dit als een kans voor beleggers.

Onderhoudskosten

Woningeigenaren zien een toenemende invloed van de overheid op hun bezit. Door strengere milieueisen krijgen veel bezitters van oudere panden te maken met investeringen voor o.a. duurzame energiebronnen en isolatie. Nieuwbouwpanden sluiten veel beter aan bij de huidige duurzaamheidseisen. Dat is een kostenvoordeel voor de eigenaar. Daarnaast geldt dat nieuwbouwwoningen over het algemeen lagere onderhoudskosten kennen. Annexum ziet daarom een voordeel in het bezit van jonge of nieuwe objecten.

Transformatie

Hoewel de vraag naar betaalbare starterswoningen groot is, wordt er in Nederland onvoldoende gebouwd om de vraag bij te benen. Nieuw ontwikkelen en bouwen kost bovendien vaak jaren. Interessant is daarom de transformatie van leegstaande kantoren naar woningen. Het is een snelle manier om woningen te realiseren. En bovendien duurzaam, omdat het om hergebruik gaat. Annexum biedt beleggers de kans om te beleggen in vier tot woningen getransformeerde kantoorgebouwen. Het gaat om de Emissie Woningfonds Starterswoningen 1. Totaal 288 reeds verhuurde appartementen voor starters verspreid over vier locaties in Nederland, Alphen aan den Rijn, Helmond, Hoofddorp en Apeldoorn. De appartementen zijn nieuw en gerealiseerd. Er worden huurders diverse interessante extra’s geboden als gezamenlijke dakterrassen, parkeren op eigen terrein en een fitnessruimte. Annexum stelt dat deelnemers een rendement van 7,1% kunnen verwachten.

Ontzorgd beleggen

Beleggen in vastgoed via een fonds (indirect beleggen) heeft voordelen ten opzichte van een pand in eigen beheer. Het technisch en huurdersbeheer is belegd bij een professionele partij. Deelnemen in het fonds kan al met een bedrag vanaf € 50.000,–. Daarnaast is bij fondsbeleggen het belangrijke element spreiding meteen geregeld voor de investeerder. Het genoemde beleggingsfonds starterswoningen van Annexum omvat 288 woningen verdeeld over vier verschillende gebieden in Nederland, van Randstedelijk tot de regio’s midden en zuid. Er wordt dus gespreid over heel Nederland. Dat verkleint de risico’s van één enkele lokale marktsituatie.

 

Horizon

De meeste investeerders in het woningfonds handelen vanuit financiële planning op langere termijn. Bijvoorbeeld tien jaar. Denk daarbij aan een pensioenvoorziening of de mogelijkheid om vermogen over te dragen op kinderen. Ook de herinvesteringsreserve (HIR) kan aanleiding zijn om te kiezen voor deze vastgoedinvestering. Een mogelijkheid van verkopen en uitstappen is er ook. In de vaak lange periodes tussen emissies wordt door Annexum een zogenaamde ‘reservelijst’ aangelegd met belangstellenden. Wanneer een belegger na bijvoorbeeld 5 tot 7 jaar de participaties wil verkopen, kan de beheerder de stukken zonder veel moeite herplaatsen. De verkoopbaarheid mag weliswaar niet worden vergeleken met de snelheid van bijvoorbeeld beursaandelen, maar de mogelijkheid is er zeker.

Maatschappelijk

Naast het aantrekkelijke rendement van 7,1% bij een gering risico heeft dit woningfonds nog iets extra’s. De belegging draagt bij aan de oplossing van een serieus knelpunt in onze samenleving: het tekort aan betaalbare starterswoningen. Het besef dat jonge starters voor een redelijke huur een wooncarrière kunnen beginnen, weegt voor veel deelnemers zeker mee. Het is weliswaar geen hoofdzaak, maar – naast een goed rendement – is dit toch een plezierige bijkomstigheid, voor wie reserves of vermogen te beleggen heeft.

Annexum is gespecialiseerd in het structureren, plaatsen en beheren van vastgoedbeleggingsproducten voor de particuliere en institutionele markt. Annexum bestaat sinds 2000 en is met € 800 miljoen onder beheer een voortrekker in het transparant maken van beleggingsproducten voor de particuliere belegger. Meer informatie vindt je op annexum.nl

Openingsfoto: Klaas Wiersma

Tags: , , , Last modified: 8 december 2022
Sluiten