Actueel

Worden zo illegale lozingen van toiletwater tegengegaan?

09:30

Recreatieschap De Marrekrite (Friesland) hoopt dat een nieuw netwerk van inzamelpunten langs belangrijke waterwegen waterrecreanten ertoe zet om niet langer hun toiletwater in het water te lozen. Ruim de helft van alle plezierboten beschikt over een vuilwatertank maar de inhoud hiervan wordt slechts zelden aangeboden bij de inzamelpunten in meer dan honderd Friese jachthavens. Dat staat in de Leeuwarder Courant.

Gemiddeld wordt er drie tot vier keer per week een tank leeggepompt laat Lourens Touwen, directeur van De Marrekrite, weten. Dat getal staat in geen enkele verhouding tot de drukte op het water. De anderen blazen via een onderwaterklep de tank, meestal in de vaargeul, leeg zonder dat iemand het ziet of hoort. In het hoogseizoen zorgen poepbacteriën, als E. coli en enterokokken, in het oppervlaktewater voor problemen, want zwemmers kunnen serieuze maag- en darmklachten krijgen.

Illegale lozing

Om de inleverbereidheid te vergroten, heeft De Marrekrite een voorstel gelanceerd voor de aanleg van een extra netwerk van inzamelpunten. Die moeten niet worden weggestopt in jachthavens, maar juist op opvallender plekken aan pleziervaarroutes liggen.

Sinds 2009 is het verboden dat watersporters hun toiletwater lozen. Een illegale lozing kan een bekeuring van  € 160 euro opleveren. Toch wordt die niet vaak uitgeschreven, want er wordt niet op gecontroleerd. Handhavers mogen ook niet aan boord van plezierboten komen. Daarom is de afgelopen jaren vooral ingezet op bewustwordingscampagnes, zegt Nieuwenhuis.

 

Tags: , , Last modified: 14 augustus 2020
Sluiten