Actueel

Wat kun je verwachten als je een Blauwe Vlag-haven binnenvaart?

Blauwe en groene keurmerken

18:44

Het was weer zover, op donderdag 12 mei werden in Elburg de Blauwe Vlaggen en Groene Wimpels uitgereikt. 189 jachthavens en stranden hebben deze officiële onderscheiding in ontvangst mogen nemen. 25 havens hebben naast de Blauwe Vlag ook de Groene Wimpel ontvangen. Wat kunnen we als watersporters van die blauwe en groene keurmerken eigenlijk verwachten?

De internationale milieuonderscheiding wordt elk jaar aan jachthavens en stranden uitgereikt die aan de campagne deelnemen en bewijzen veilig en schoon te zijn. Sinds twee jaar vond de landelijke uitreikingsceremonie weer plaats, want eerder ging dat feestelijke moment niet door vanwege het coronavirus.

Internationaal ecolabel

De Blauwe Vlag is een initiatief van de Deense Foundation for Environmental Education (FEE). Voor Nederland heeft het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) zitting in FEE. Voor de toerist is dit ecolabel een bekend kwaliteitssymbool, want 47 landen zijn bekend met deze milieuonderscheiding. In 2013 zijn extra criteria vastgesteld door FEE Nederland en is de Groene Wimpel in het leven geroepen. De wimpel heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

Blauwe Vlag en Groene Wimpel

Kort samengevat wordt de Blauwe Vlag verkregen als het water en kades op de haven schoon zijn, er goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn, er een gescheiden afvalinzamelingssysteem is (bij voorkeur ook voor bilgewater en afvalwater), het lozen van (zwart)afvalwater van boten en havenvoorzieningen in het water van de haven verboden is, er moeten reddings- en blusmaterialen  aanwezig zijn,  er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers en er is informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu beschikbaar.

Voor het verdienen van de Groene Wimpel boven op de Blauwe Vlag zal voldaan moeten worden aan de geldende Blauwe Vlag normen die door FEE International zijn vastgesteld. Daarboven heeft de ondernemer extra duurzame inspanningen verricht van twaalf verplichte criteria én 55 optionele criteria van de Groene Wimpel. De keuze van optionele criteria is aan de ondernemer. Voorbeelden van die criteria zijn waterbesparende maatregelen toepassen bij kranen, douches en wc’s, een milieuverantwoorde schoonmaak, de jachthaven heeft een plan voor het terrein- en groenbeheer opgesteld en/of maakt gebruik van een milieu gecertificeerd (hoveniers-)bedrijf en er wordt gebruik gemaakt van een alternatieve energie opwekking.

Heeft jouw haven de Blauwe Vlag (en Groene Wimpel) hangen? En merk je daar als vaste ligplaatshouder iets van?

Last modified: 18 mei 2022
Sluiten