Actueel

Stabiel aantal KNRM-reddingsacties in 2019

12:58

Je zult ze maar nodig hebben. De KNRM staat 24/7, 365 dagen per jaar voor ons watersporters klaar. Zo zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) afgelopen jaar 2.458 keer uitgevaren en werden 4.258 mensen gered of geholpen. Dat is iets minder dan in 2018, maar passend in het gemiddelde van de laatste jaren. Opvallend is de stijging van het aantal acties ten behoeve van de binnenvaart en koopvaardij.

Bij de binnenvaart ligt de nadruk op hulpverleningen bij brand aan boord, stranding en zinken. Bij de koopvaardij gaat het vaak om medische evacuaties vanwege zieke zeelieden aan boord. Dat gebeurt in samenwerking met de artsen van de KNRM Radio Medische Dienst (RMD). De artsen van deze unieke dienst zijn 24 uur per dag oproepbaar bij spoedgevallen aan boord van een zeeschip of jacht, waar ook ter wereld. Zij hebben een normale huisartsenpraktijk en doen daarnaast het werk voor de RMD. De Radio Medische Dienst van de KNRM gaf dit jaar 715 keer medische hulp op afstand aan zeelieden. Bij 66 van deze medische incidenten was een evacuatie van het slachtoffer of de patiënt met een reddingboot noodzakelijk.

Urker kotter

Vers in het geheugen het ongeluk eind november met een Urker viskotter die gezonken is. Twee opvarende hebben dit niet overleefd. “Naast de inzet van de KNRM, zochten ook een Kustwacht-helikopter, -vaartuig en de mijnenjager Zr. Ms. Makkum van de Koninklijke Marine mee naar de gezonken kotter. De laatst bekende positie van de viskotter lag een paar mijl west van de Noorderhaaks. Samen met de reddingseenheden zochten ook collegavissers mee naar de twee opvarenden van de gezonken kotter. Zij aan zij zochten de kotters het hele gebied af. Hoe de kotter met de twee bemanningsleden heeft kunnen zinken, is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de toedracht van het tragische ongeval.” Aldus woordvoerder van de KNRM – Janneke Roos. Lees hier meer over

Doortastende redding

Begin 2019 krijgt de KNRM een oproep binnen van een zeer vermoeide man aan boord van een viskotter. Jan, opstapper op de Harlinger garnalenkotter HA4, blijkt niet oververmoeid te zijn, maar een ernstig hartinfarct te hebben. Hij wordt met spoed vanuit de haven van Harlingen naar het ziekenhuis in Leeuwarden vervoerd om daar diverse operaties te ondergaan.
Jan, die voor dit gesprek weer even op bezoek is bij de KNRM, staart voor zich uit. Hij is zich er duidelijk van bewust dat hij door het oog van de naald is gekropen. “Het klinkt bizar, maar als mij dit moederziel alleen op de zaak was overkomen, weet ik niet of ik het had overleefd. Nu was Simon bij me en was het voorval een wereldactie van KNRM Harlingen. Je wilt niet weten hoe dankbaar ik die mannen ben…”
Simon, schipper-eigenaar van de kotter: “Het is maar goed dat wij in het begin niet wisten dat het zo ernstig was. Ik had dan weinig tot niets voor Jan kunnen doen. De kennis en kunde en de doortastende manier van werken van de KNRM-jongens was meer dan welkom.”
Lees hier meer over

Op zee en aan de wal

Alle reddingsacties en hulpverleningen worden gecoördineerd door het Kustwachtcentrum in Den Helder. De Kustwacht telde vorig jaar 1.615 incidenten op het water. Voor deze incidenten werden 2147 KNRM-eenheden ingezet. Daarnaast heeft de Kustwacht ook andere varende en vliegende diensten ter beschikking. Voor hulpverleningen en reddingen op het strand werd de KNRM vorig jaar meer ingezet dan andere jaren. Dit zijn voornamelijk zoekacties naar vermiste personen (95 keer) en assistenties bij gewondenvervoer voor ambulancepersoneel (104 keer). De KNRM zet hiervoor op het strand grote hulpverleningsvoertuigen in. Deze inzet wordt gecoördineerd door de meldkamers van de Veiligheidsregio’s van de gezamenlijke hulpdiensten.

Voor het eerst meer dan 100.000 donateurs

In 2019 telde de KNRM voor het eerst in haar historie meer dan 100.000 donateurs. Een mijlpaal waar de organisatie trots op is. Veel donateurs steunen de KNRM vanwege haar vrijwilligerskarakter en het bijzondere werk dat de redders uitvoeren. De KNRM is voor haar voortbestaan volledig afhankelijk van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters. Vrijwillige bijdragen van donateurs passen uitstekend bij de vrijwillige redders en de kosteloze hulpverlening. Dit is sinds 1824 het fundament onder de KNRM. Deze zuivere vorm van vrijwilligerswerk past bij het karakter van hulp verlenen, redden op zee en het kameraadschap dat redders bindt.

Eén van de donateurs aan het woord. “De KNRM is er voor de veiligheid op het water. Het geeft een vertrouwd gevoel dat de KNRM er altijd voor je is, mocht je in nood komen. We hebben ze al een keer nodig gehad bij een domme stuurfout bij Lauwersoog, waar we vast kwamen te zitten. Daarom betaal ik ook graag elk jaar een vrijwillige bijdrage. Ik doneer, koop af en toe zeekaarten en elk jaar de KNRM vlag bij ze. Ik zie het echt als een organisatie die ‘met elkaar, voor elkaar’ is. Als zeiler heel belangrijk om op waarde te schatten.”

195 jaar jong

In 2019 bestond de KNRM 195 jaar en staan er meer dan 60.000 reddingsacties in de jaarboeken. In de eerste jaren na de oprichting in 1824 voeren de reddingboten van de KNRM slechts een paar keer per jaar uit en lag de nadruk op het redden van zeelieden. Tegenwoordig tonen de cijfers aan dat de 195-jarige organisatie haar werkveld heeft verbreed met radio medische adviezen, medische evacuaties, strandbewaking, kusthulpverlening en preventie van ongevallen.

De KNRM

KNRM redt mensen op zee en het ruime binnenwater.
Vanuit 45 reddingstations, met 1.300 vrijwilligers en 80 reddingboten.
De reddingstations van de KNRM zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar onder alle (weers)omstandigheden inzetbaar.
Op alle wereldzeeën kunnen zeevarenden een beroep doen op de Radio Medische Dienst (RMD) van de KNRM.
De KNRM wordt volledig bekostigd uit vrijwillige bijdragen van donateurs en uit nalatenschappen.

Bekijk hier de Jaarcijfers 2019 van de KNRM

Zeilen over de KNRM 2019:

Fotografie: KNRM – Mario Rentmeester / Arie van Dijk / Roel Ovinge / Kevin Ratsma / Dave Mol / Arnold Boon

Tags: , , , , , , , Last modified: 15 januari 2020
Sluiten