Actueel

Ophef over wedstrijdplannen watersportverbond

09:55

Het watersportverbond heeft een aantal aanpassingen op het gebied van wedstrijdregistratie voorgesteld. De aanpassingen, die voor het zeilseizoen ingevoerd zouden moeten worden stuiten op verzet vanuit de wedstrijdorganisaties. De trend die we op het water zien is kleiner wordende velden. Het verbond is ervoor om wedstrijden te registreren, faciliteren en activeren. De maatregelen die door het verbond zijn voorgesteld zullen hier niet aan bijdragen, is de wedstrijdzeilwereld van mening. Zij komen nu in actie, en willen hier graag over in gesprek.

In de voorstellen van de sectie wedstrijdsport van het Watersportverbond komt de bemanningslicentie te vervallen, en moet elk bemanningslid in een wedstrijd een wedstrijdlicentie hebben. De controles op lidmaatschap van een vereniging wordt van het verbond naar de organiserende wedstrijdorganisaties verlegd en de licentieafdracht en certificaatkosten zullen in de toekomst via de verenigingen geïnd en afgedragen worden aan het verbond. Licenties, meet- of ratingcertificaten zijn noodzakelijk voor een goed verloop van (het organiseren van) wedstrijden. Maar het verbond vindt dat de (kosten)structuur en procesgang van de wedstrijdsport beter en efficiënter ingericht kan en moet worden.

Kritiek

Vanuit de wedstrijdzeilwereld wordt zeer kritisch gereageerd. De maatregelen zouden de verenigingen opzadelen met extra werk en bovendien in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. Zeven nationale wedstrijdorganisaties hebben, na aanleiding van de op stapel staande veranderingen een open brief naar het watersportverbond gestuurd met een aantal serieuze kanttekeningen.

Frans Driessen van de North Sea Regatta is en van de ondertekenaars. “Eind november hebben we, op ons verzoek, telefonisch overleg gehad met het watersportverbond. Hierin hebben we aangegeven dat de op stapel staande veranderingen voor watersportverenigingen niet werkbaar zijn. Niet voor de organisaties van de wedstrijden, en ook voor de booteigenaren die op rating zeilen niet.

ALV

Arend van Bergeijk – manager wedstrijdsport van het watersportverbond is tegenover Zeilen kort in zijn reactie: “We hebben een overleg gehad met degene die de open brief hebben opgesteld. Hierin hebben we geluisterd naar de kanttekeningen die zij bij de plannen zetten, en we hebben samen gekeken naar alternatieven. Op veranderingen komt altijd weerstand, en dat mag. We gaan alle opties naast elkaar leggen en tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 december 2019 zullen we verder gaan op ons besluit en de inrichting van registratie tijdens wedstrijden.”

Driessen hoopt dat alle betrokkenen er samen uit zullen komen. “We spreken voor elke zeiler. Het zou een gezamenlijk doel moeten zijn om de deelnemersvelden op het water te behouden en waar mogelijk zelfs uit te breiden. Hoe het watersportverbond er financieel voor staat is ons niet bekend. Wij zien vooral dat de wedstrijdtak zijn uitvoerende taken niet in orde heeft, naast het hebben van een gezonde financiële boekhouding. We hopen dat het verbond het alternatief meeneemt in de overwegingen en verder gaat uitwerken, en nog belangrijker alle ideeën goed doorrekent.”

De partijen zijn het er dus nog lang niet over eens wat de juiste weg is. Op 14 december wordt definitief over de voorstellen besloten.

(c) Laurens Morel

Tags: , , , , Last modified: 3 december 2019
Sluiten