Actueel, Nieuws

In de race voor Young Maritime Representative

10:42

Nederland Maritiem Land, netwerkorganisatie voor de maritieme sector, heeft afgelopen periode jongeren opgeroepen om zich kandidaat te stellen als de nieuwe ‘Young Maritime Representative’ voor het studiejaar 2014/2015. Deze zogenaamde YMR’s vormen het gezicht voor jongeren met interesse voor de maritieme wereld en het jonge boegbeeld voor de sector.

Zeven kandidaten

Young Maritime RepresentativeVan de aanmeldingen zijn uiteindelijk zeven kandidaten geselecteerd. Zij maken kans om volgend studiejaar de eretitel te dragen. Een jury bepaald welke kandidaat of kandidaten uiteindelijk worden verkozen. De uitslag wordt voorafgaand aan de Wereldhavendagen, op vier september bekend gemaakt.

Mogelijkheden binnen de sector

De ‘Young Maritime Representatives’ hebben als taak om op een laagdrempelige manier inzicht te geven in de mogelijkheden binnen hun sector. Met ruim 17 miljard Euro omzet en bijna 200.000 mensen is de maritieme  sector van groot belang voor de Nederlandse economie. Binnen deze sector is grote behoefte aan jongeren met interesse voor de maritieme wereld, die een opleiding en baan binnen dit vakgebied ambiëren.

Om te laten zien hoe leuk en aantrekkelijk het is om in deze sector te werken, heeft Nederland Maritiem Land het afgelopen jaar voor het eerst gebruik gemaakt van deze jongerenambassadeurs. Zij zijn ingezet voor het openen van beurzen en tentoonstellingen en gingen veelvuldig bij bedrijven op bezoek.

 

Foto: Young Maritime Representative

Last modified: 23 juli 2014
Sluiten