Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Windturbineparken staan recreatievaart in de weg

11:27

De bouw van nieuwe windturbineparken op de Noordzee sturen recreatievaart de zee op. De parken zijn gesloten voor doorvaart, waardoor de recreatievaart gedwongen in de buurt komt bij de grote zeevaart. Een groot veiligheidsrisico volgens meerdere partijen. Het Watersportverbond, het Platform Waterrecreatie en de vereniging voor de beroepschartervaart (BBZ) zetten zich in om de veiligheid op de Noordzee te waarborgen.

Veiligheidsrisico

Windmolens NoordzeeVolgens de huidige regelgeving zijn de windturbineparken gesloten voor de vaart. Tijdens het watersportseizoen varen vele duizenden zeegaande zeiljachten, motorjachten, sportvisboten en zeilcharters op de Noordzee. Door het verkleinen van het vaargebied zijn zij gedwongen te varen in de nabijheid van grote zeevarende schepen, dit brengt verhoogde veiligheidsrisico’s met zich mee.

Het Watersportverbond, het Platform Waterrecreatie en BBZ, gesteund door Sportvisserij Nederland en HISWA vereniging, pleiten voor aanpassing van de regelgeving zodat de windturbineparken doorvaarbaar worden. Hierbij kijken zij onder andere naar goede voorbeelden in het buitenland. Zo is op het Britse deel van de Noordzee doorvaart in het belang van de veilige vaart toegestaan voor vaartuigen tot 24 meter. Ook in Denemarken en Duitsland is het toegestaan om tussen de windmolens te varen.

Wedstrijdlocaties in gevaar

Het plaatsen van windturbineparken in de buurt van Scheveningen heeft mogelijk een negatief effect op de wedstrijdbanen in de buurt van de haven van Scheveningen. Dit is nagenoeg de enige plek langs de Nederlandse Kust waar internationale wedstrijden zoals WK’s en de North Sea Regatta plaatsvinden. Dit is ook de plek waar de Delta Lloyd Kern- en Talentploeg regelmatig trainen. Met de Volvo Ocean Race Stopover in Scheveningen in 2015 die onder andere ter promotie dient voor de zeilsport op de Noordzee, lijken de plannen van een windturbinepark enigszins tegenstrijdig ten opzichte van de plannen ter bevordering van de watersport in het gebied.

Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op zee

In het kader van de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op zee en de Haalbaarheidsstudie Windenergieparken binnen de 12-mijls zone hebben genoemde organisaties hun zienswijze ingediend bij het centrum publieksparticipatie en ook rechtstreeks kenbaar gemaakt bij betrokken ambtelijke diensten, politieke vertegenwoordigers en private partijen. In de position paper wordt nader ingegaan op de risico’s en worden adequate oplossingen aangedragen.

 

Last modified: 26 februari 2014
Sluiten