Actueel, Nieuws

Werkzaamheden aan Kreekraksluizen

10:20

Rijkswaterstaat werkt van 11 tot en met 31 mei aan de Kreekraksluizen. De Westkolk wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt voor centrale bediening vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans. Hiervoor wordt de Westkolk drie weken gestremd. Na een testfase zal de bediening naar verwachting deze zomer verhuizen naar de Nautische Centrale.

KreekraksluizenDe Kreekraksluizen worden de eerste grote sluizen in Nederland die straks met moderne techniek op afstand worden bediend. De Oostkolk is in maart al aangepast. Aannemer Cofely voert namens Rijkswaterstaat de werkzaamheden uit.

De Oostkolk is dus wel in bedrijf en wordt zo efficiënt mogelijk ingezet. Rijkswaterstaat adviseert de scheepvaart rekening te houden met wachttijden van 2 tot 8 uur. Het advies is om vooraf de route te plannen via www.sluisplanning.nl en indien mogelijk vrachten te plannen buiten de drukke periodes of om te varen via Westerschelde-Kanaal door Zuid-Beveland- Krammersluizen zodat het aantal schepen bij de Kreekraksluizen vermindert.

Maatregelen om hinder te beperken

Om te drukke, onveilige situaties voor de sluis te voorkomen treft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen. Begeleidingsvaartuigen regelen tijdens de stremming het scheepvaartverkeer. Op borden langs de wal staat informatie en worden instructies gegeven voor de schippers. Gedurende de stremming is afmeren voor de sluizen voor rust of overnachting niet toegestaan. De capaciteit is nodig voor reguliere doorvaart.

Rijkswaterstaat heeft overleg gevoerd met verladers en havenbedrijven om de scheepvaart voor te bereiden op de stremmingen. Bij lange wachttijden mogen schepen niet opvaren. Rijkswaterstaat adviseert om te wachten aan de zuidkant in Antwerpen of aan de noordzijde bij Tholen, daar wordt de scheepvaart nader geïnformeerd.

Pilotproject

Het ombouwen van de bedieningsinstallatie en het besturingssysteem bij de Kreekraksluizen maken onderdeel uit van het project Modernisering Objectbediening Zeeland (MOBZ). Dit is een pilotproject van Rijkswaterstaat waarbij Zeeuwse bruggen en sluizen in beheer bij Rijkswaterstaat zodanig aangepast worden dat ze centraal bediend kunnen worden vanuit een Nautische Centrale. Onderdeel van het project is het renoveren van de objecten; deze worden aangepast aan de huidige stand der techniek en veiligheidsrichtlijnen.

Vlot en veilig is het motto bij de bediening van sluizen en bruggen. Door moderne camera’s op hoge masten hebben de bedienaars in de Nautische Centrales straks een optimaal beeld van wat er in en voor de sluis gebeurt. Inmiddels worden vier recreatiesluizen sinds 2009 op afstand bediend vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans.

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat

 

Last modified: 11 mei 2015
Sluiten