Nieuws

Weer een uitspraak over antifouling

In de alsmaar voordurende juridische strijd rond koperhoudende antifoulings is weer eens een gerechtelijke uitspraak gedaan. Samengevat: gedogen tot mei. Voor de juridisch geïnteresseerden publiceren we de link naar de uitspraak.

11:16

International Paint en Akzo Nobel Coatings verzochten het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in november een voorlopige voorziening te treffen om drie antifoulings nog dit seizoen te mogen blijven verkopen. De fabrikanten stelden dat de Nederlandse overheid een onduidelijke situatie in stand houdt in de periode dat ‘Europa’ verder werkt aan regelgeving die in de hele EG geldig is. Ook stelden de eisers dat de fabrieken ‘het seizoen zouden missen’ als er niet op zeer korte termijn duidelijkheid zou zijn. En dus wilden de fabrikanten een ‘voorlopige voorziening’ waarmee het gebruiken van de drie antifoulings toegelaten is totdat de allerhoogste autoriteit een uitspraak een uitspraak doet. Op vrijdag 30 januari jl. besliste het college dat het CTB (VROM) tot 1 mei 2004 de tijd heeft om een beslissing te nemen betreffende het gebruik van koperhoudende antifoulings voor de pleziervaart. Tijdens de zitting op 16 januari 2004 heeft het ministerie van VROM (CTB) aangegeven tot die tijd niet te zullen handhaven. Dat betekent dat het wettelijke gebruiksverbod voor de pleziervaart van kracht blijft, maar dat er geen controles worden uitgevoerd. De rechter gaf de fabrikanten overigens geen gelijk in de eis een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. De zaak is juridisch veel te ingewikkeld om hierover iets te beslissen. De verffabrikanten zijn blij met deze beslissing waardoor er voor het huidige antifoulingseizoen duidelijkheid is.


Commentaar
Tot 1 mei zal VROM niet controleren, formeel geldt dat – in het licht van deze uitspraak – alleen voor de drie producten waarover geprocedeerd is, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het ministerie soortgelijke producten wel zal vervolgen. Het persbericht van VROM van 23 maart vorig jaar blijft dus tot 1 mei geldig en houdt in: alle handhaving van blijft opgeschort totdat er uitsluitsel is over het overleg dat nu gevoerd wordt. Of alle bekende koperhoudende verven tot 1 mei verkrijgbaar zijn is maar de vraag. Veel van de toelatingsnummers zijn immers verlopen. Voor een paar maanden een productielijn opzetten voor een product dat alleen gedoogd wordt is niet te verwachten. International geeft aan dat hun koperhoudende Micron CSC alleen geadviseerd worden in die regio’s waar dit soort antifouling echt noodzakelijk is, in zoutwater gebieden met zeer zware aangroei, aldus de verfleverancier. De te stellen vraag op de komende Hiswa is dan ook: “Uw product wordt weliswaar gedoogd, maar is het ook te koop?” De conclusie kan niet anders zijn dan dat de ‘zoutwaterliggers’ voor dit seizoen gered zijn, maar tegelijk dat de onzekerheid voortduurt.


Voor wie geïnteresseerd is in de volledige uitspraak van het College en niet opziet tegen een paar taaie pagina’s juridische tekst:


http://www.rechtspraak.nl/uitspraak/frameset.asp?ui_id=56742

Last modified: 7 september 2006
Sluiten