Nieuws

Watersportverbond tegen vaarbijdrage

Het Watersportverbond heeft zich, na het raadplegen van haar leden, nu ook definitief gekeerd tegen de vaarbijdrage.

17:03

In eerste instantie reageerde het Watersportverbond gematigd positief op de plannen, maar na nadere bestudering werd dat standpunt al snel veranderd in gematigd negatief. Dat gematigde negatief is nu een duidelijke nee geworden.

 

De afgelopen tijd heeft het Watersportverbond met haar leden overlegd. Tijdens drie bijeenkomsten werden de conclusies en aanbevelingen van de Taskforce Recreatietoervaart besproken. De leden van het Verbond spraken zich vervolgens duidelijk uit tegen de nieuw in te voeren belasting.

 

Volgens de leden zijn er genoeg argumenten tegen de vaarbijdrage:

·        De hoogte en beheersbaarheid van de bijdrage.

·        De vrijstelling van de beroepsvaart.

·        De willekeur waarmee wordt bepaald of schepen schatplichtig zijn.

·        De onmogelijkheid om zelf te bepalen waaraan het geld wordt uitgegeven.

·        De aanwezigheid in het voorgestelde maatregelenpakket van maatregelen waaraan de watersporter niet wil bijdragen.

·        De ingeschatte bestuurlijke haalbaarheid.

·        Het gebrek aan onderbouwing van sommige argumenten van de Taskforce.

·        De toename aan regelgeving.

·        De twijfel of daadwerkelijk alle secundaire en lokale heffingen verdwijnen.

 

Tot slot vinden de leden dat zij al meer dan genoeg bijdragen, door middel van BTW, toeristenbelasting, de omschakeling van rode naar witte diesel en dergelijke.

 

Dit alles leidt ertoe dat het Watersportverbond laat weten: "De instelling van een vaarbijdrage, ter financiering voor een op te richten Blauwfonds, achten wij op de door de Taskforce aangegeven wijze op geen enkele manier aanvaardbaar en uitvoerbaar en kan niet rekenen op enig draagvlak bij de leden."

Last modified: 2 maart 2009
Sluiten