Actueel, Nieuws

Watersportbonden tegen Watersport Vaarbewijs

11:34

De opleidingsorganisatie VBO heeft het zogeheten Watersport Vaarbewijs geïntroduceerd.  De watersportbonden Watersportverbond, KNMC, NWWB en VNM staan niet achter het nieuwe vaarbewijs dat volgens VBO geldt voor alle binnenwateren en kustwateren. Het Watersport Vaarbewijs is bestemd voor een categorie watersporters waarvoor geen enkele vorm van een vaarbewijs is voorgeschreven. De watersportbonden zijn van mening dat de watersporters hiermee door VBO op het verkeerde been worden gezet.

Op het verkeerde been

BotenruildagOp de website van VBO wordt de indruk gewekt, dat het Watersport Vaarbewijs een document is dat bekend is in de watersportwereld en bij de binnenvaart. Dit vaarbewijs wordt echter niet erkend en heeft geen enkele wettelijke of juridische status. Het Watersportverbond noemt het document buitengewoon kwalijk. Het vaarbewijs dat VBO wil gaan afgeven vertoont een zeer grote gelijkenis met het erkende Klein Vaarbewijs, dat het officiële buitenlandse vaarbewijs (International Certificate of Competence, ICC) vormt.

De watersportbonden willen hun leden stimuleren om een cursus te volgen en een wettelijk erkend vaarbewijs te behalen, ook al vaart men in een vaartuig waarvoor dit (wettelijk) niet verplicht is. Uitsluitend de door de onafhankelijk examenorganisatie VAMEX georganiseerde examens voor Klein Vaarbewijs 1 en 2 en Vaarbewijs Groot Motorschip geven de garantie dat de houders van deze vaarbewijzen over de hiervoor vereiste kennis beschikken.

Last modified: 23 september 2014
Sluiten