Nieuws

Watersportbijdrage: maximaal 800 euro

De watersportbijdrage waarover door de jaren heen zoveel gepraat is, lijkt er te komen. Vandaag werden de plannen gepresenteerd.

16:53

Er wordt al jaren gepraat over een bijdrage van watersporters voor de faciliteiten waarvan ze gebruik maken. Tot nu toe is de bijdrage steeds afgeketst, om verschillende redenen. Zo werd er in de jaren negentig gezegd dat de bijdrage zou zorgen voor een terugloop van de voor Nederland economisch belangrijke watersport. Ook werd steeds gewezen op de moeilijkheden bij het innen van een eventuele bijdrage. Zonder verplicht vaarbewijs en zonder uniforme registratie van pleziervaartuigen zou dat praktisch onmogelijk zijn.

 

Dat was geen reden voor minister Verburg van LNV om niet opnieuw onderzoek te laten doen. De commissie die zij daartoe in het leven riep, presenteerde vandaag de uitkomsten. Een watersportbijdrage blijkt volgens hen niet alleen wenselijk, er zou ook draagvlak voor zijn. Eerder was al bekend dat de HISWA, de belangenvereniging voor watersportondernemers, welwillend tegenover de plannen stond.

 

De watersportbijdrage zou gaan gelden voor boten van meer dan tien vierkante meter. De hoogte van het verschuldigde bedrag varieert van een paar tientjes voor een klein bootje, tot ongeveer 800 euro voor boten langer dan twintig meter. De opbrengst, zo is het advies van de commissie, zou exclusief besteed moeten worden aan het verbeteren van de vaarwegen en watersportfaciliteiten. Door het geld in een apart fonds te storten, zouden watersporters minder of zelfs geen bezwaar tegen de bijdrage moeten hebben.

 

Het innen van het geld kan op verschillende manieren, volgens de commissie. Allereerst een verplichte registratie van alle vaartuigen, waarover de afgelopen maanden ook al veel is gespeculeerd. Innen via een geregistreerd, verplicht vaarbewijs is een tweede mogelijkheid. De voorkeur lijkt echter uit te gaan naar een vaarvignet, waarbij de belasting geind wordt via een systeem dat veel wegheeft van het Zwitserse wegenvignet.

 

De komende tijd gaat Verburg praten met vertegenwoordigers uit de watersportsector. Ze liet weten blij te zijn dat de organisaties de bijdrage niet op voorhand afwijzen. Een officieel kabinetsstandpunt is voor komende zomer te verwachten.

 

Een goed idee? Discussieer mee op het forum.

Download hier de volledige tekst van de Taskforce Versterking Recreatietoervaart.

Last modified: 14 januari 2009
Sluiten