Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Waterplanten in de Randmeren aangepakt

10:09

De waterplanten in de drukst bevaren recreatieve vaarroutes in de Randmeren worden gezamenlijk aangepakt. Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren gaan maaien op het Veluwemeer, Wolderwijd, het Nijkerkernauw en het Gooi- en Emmeer. Het Schap doet dit in opdracht van de 16 gemeenten tussen Hollandse Brug en Ketelbrug. Vanuit Huizen en Bunschoten vertrokken enkele botters met vertegenwoordigers van gemeenten en provincies om een kijkje te nemen bij de maaiactiviteiten op het Eem- en Gooimeer.

Waterplantenoverlast, Teun RijsdijkWatersport versus waterplant

Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit en houden het water helder. Watersporters in het gebied ondervinden echter grote hinder van de drijfvelden met fonteinkruiden, die meestal begin juli ontstaan. Het gevolg van de oeverbegroeiing is dat haveningangen dichtgroeien, de snelvaarbaan niet meer snel te bevaren is en dat boten en surfplanken komen vast te zitten in de waterplanten. In de Veluwerandmeren maaien het Natuur- en Recreatieschap al een aantal jaren een beperkte hoeveelheid waterplanten. Dit doen zij in samenwerking met en op kosten van de omliggende gemeenten.

Samenwerken aan beheer en onderhoud

De overlast in Eem- en Gooimeer is de laatste jaren explosief toegenomen. Reden voor de gemeenten in de Blauwe As om stappen te zetten om het overlastprobleem structureel aan te pakken. Blauwe As en Schap Veluwerandmeren trekken in het kader van beheer en onderhoud dit jaar voor het eerst samen op. Als na het zomerreces alle 16 gemeenteraden akkoord gaan, vormen de gemeenten in het gebied van de Randmeren per 2014 een coöperatie. Zo werken zij samen aan het beheer en onderhoud van de recreatieve voorzieningen in het totale randmerengebied.

Financiële bijdrage

Met het budget van de gemeenten kan het Schap dit jaar in de Randmeren ongeveer 200 hectaren maaien. Dat is slechts een deel van het totaal aantal hectares waarvoor een Natuurbeschermingswetvergunnnig is verkregen. Om de overlast in de toekomst op een nog grotere schaal aan te kunnen pakken, is naast de bijdrage van gemeenten ook geld nodig vanuit de watersportsector. Intensief overleg met HISWA en Watersportverbond moet uiteindelijk resulteren in een regeling, waarbij de watersporters jaarlijks een bescheiden bijdrage leveren aan het beheer en onderhoud in de Randmeren.

Maailocaties

Om zicht te krijgen op de locaties waar men overlast ervaart, is een beroep gedaan op havenbeheerders, watersportverenigingen en watersporters in het gebied. In de aanloop naar de startdatum voor het maaien hebben jachthavens, zeilscholen en daarnaast ook individuele recreanten de coördinaten van de probleemlocaties aan het Schap doorgeven. Het Schap heeft vervolgens in samenspraak met vertegenwoordigers van de watersportsector de voorkeurslocaties voor het maaien vastgesteld. Het gaat hierbij vooral om de havens en haveningangen van de eilanden en de wedstrijdgebieden. Op 8 juli is gestart met de maaiwerkzaamheden, die naar verwachting ongeveer drie weken in beslag zullen nemen.

Last modified: 17 juli 2013
Sluiten