Nieuws

VOC-kaarten boven water

Driehonderd jaar lang lagen dertig 17de-eeuwse zeekaarten opgeborgen in de bibliotheek van het Corpus Christi College in Oxford. Vrijwel niemand wist van hun bestaan af. Kortgeleden kwamen de eenentwintig VOC-kaarten en negen Engelse kaarten boven water. Met 2,4 miljoen euro deed het Maritiem Museum Rotterdam de grootste maritieme museale aankoop ooit. De kaarten zijn volgens het museum van onschatbare cultuurhistorische waarde.

14:10

Driehonderd jaar lang lagen dertig 17de-eeuwse zeekaarten opgeborgen in de bibliotheek van het Corpus Christi College in Oxford. Vrijwel niemand wist van hun bestaan af. Kortgeleden kwamen de eenentwintig VOC-kaarten en negen Engelse kaarten boven water. Met 2,4 miljoen euro deed het Maritiem Museum Rotterdam de grootste maritieme museale aankoop ooit. De kaarten zijn volgens het museum van onschatbare cultuurhistorische waarde.


(Foto: Maritiem Museum Rotterdam)
De aanwinst betreft zogenaamde manuscriptkaarten, waarvan veertien op perkament en zestien op papier. Van de papieren kaarten zijn er zeven gemaakt door Nederlandse cartografen, de overige negen zijn van Engelse makelij. De perkamenten kaarten zijn het meest bijzonder: acht kaarten zijn getekend door de meestercartograaf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, Joan Blaeu. Ter wereld zijn er zesendertig kaarten op perkament van zijn hand bewaard gebleven, dus in één klap bezit het Maritiem Museum nu een kwart van dit unieke erfgoed. De kaarten uit de 17de eeuw vertellen over de Nederlandse expansie in Indonesië, China, India en Sri Lanka. De Corpus Christi Collectie is een rijke aanvulling op de internationaal befaamde kaartencollectie van het Maritiem Museum Rotterdam.


Topgeheim
De Corpus Christi collectie verkeert in zeer goede staat. De kleuren en details zijn wonderlijk goed bewaard gebleven; handelsnederzettingen zijn getekend, Hollandse vlaggen wapperen, saillante aantekeningen en naamsaanduidingen zijn goed leesbaar. Hoe deze VOC-kaarten, destijds beschouwd als topgeheim, in Engeland terecht zijn gekomen, is niet bekend. Het enige wat we op dit moment zeker weten, is dat ze vanaf 1715 in Oxford werden bewaard en in vergetelheid raakten.


Schatkamer
Alle dertig kaarten worden vanaf 18 november 2006 tot en met 9 september 2007 getoond. De mogelijkheid om de ‘Schat van Corpus Christi’ in zijn geheel te bewonderen, is eenmalig. Om aan te geven hoe bijzonder en waardevol deze nationale topstukken zijn, is voor hen een echte ‘schatkamer’ ingericht.


De tentoonstelling is van 18 november tot 9 september 2007 te bezichtigen.


Voor meer informatie:
www.maritiemmuseum.nl
Maritiem Museum Rotterdam
Leuvehaven 1
3011 EA Rotterdam
010-4132680

Last modified: 4 september 2007
Sluiten