Nieuws, Zeilen nieuws

Verzet tegen voorgestelde dijkverzwaring Uitdam

10:23

De door het Hoogheemraadschap voorgestelde buitendijkse dijkverzwaring bij Uitdam stuit op verzet. Volgens de dorpsraad heeft deze variant een enorme impact op de woonkwaliteit, de waarde van de huizen en niet in de laatste plaats, het unieke karakter van het ook bij watersporters populaire Uitdam.

“De dijkverzwaring zal op grote weerstand van alle bewoners van Uitdam stuiten als de besluitvorming rond het project niet ingrijpend verandert,” zegt Manja Verhorst van de actiegroep de Kwade Zwaan. ” Alleen in een vruchtbare dialoog met de bewoners, wanneer tot het uiterste wordt gegaan om de beste oplossing voor het unieke karakter van Uitdam te realiseren, dan zal er een positief draagvlak ontstaan. We moeten er niet aan denken dat ons geliefde dorp vijf jaar lang in de rotzooi zit, vanwege een buitendijkse dijkverzwaring die niemand wil. Die het dorp onherstelbaar verminkt. ”

Foto Marijke Bresser

Last modified: 19 oktober 2012
Sluiten