Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Versobering bruggen- en sluizenbediening

12:14

Bediening aangepast

Rijkswaterstaat versobert per 1 januari 2015 de bediening op verschillende bruggen en sluizen in Nederland. Hiermee vult Rijkswaterstaat de taakstelling in die in het regeerakkoord is afgesproken. Om de overlast voor de beroepsvaart en de recreatievaart zoveel mogelijk te beperken is samen met het bedrijfsleven, de scheepvaartsector en Provincies gekeken naar de minst ingrijpende oplossingen per regio.

De bediening verandert op verschillende manieren. Voor sommige sluizen en bruggen geldt dat de bedieningstijd wordt ingekort. Er is dan minder of geen bediening meer in rustige perioden. Op enkele bedieningscentrales wordt voortaan met minder sluismeesters gewerkt, waardoor er minder bruggen of sluizen tegelijk bediend kunnen worden. In andere gevallen gaat Rijkswaterstaat de sluis op aanvraag bedienen, waarbij de sluismeester op afroep beschikbaar is of tussen één of meerdere sluizen pendelt. Een schipper moet zijn doorvaart dan van te voren aanvragen. Voor de scheepvaart betekenen de versoberingsmaatregelen dat de kans op wachttijden groter is.

Overleg

Rijkswaterstaat heeft in de zomer van 2013 met de diverse belanghebbenden in de regio overleg gevoerd over de versobering van de bediening. Er is gestreefd de effecten voor de scheepvaart en de omgeving zo beperkt mogelijk te houden door meer vraag gestuurd te werken, de bediening aan te passen op het scheepsaanbod en door financiële bijdragen voor aanvullende service door Provincies. De maatregelen zijn ook besproken met de landelijke vertegenwoordigers van verladers, beroeps- en recreatievaart.

Bereid uw reis voor

Rijkswaterstaat raadt de scheepvaart aan de reis goed voor te bereiden. Op www.rws.nl/versoberingbediening staat bij welke sluizen en bruggen er veranderingen in de bediening plaatsvinden. Hier leest u ook wat u moet doen om een doorvaart aan te vragen bij sluizen en bruggen zonder vaste bedientijden.

Op www.vaarweginformatie.nl vindt u de actuele bedieningstijden van alle bruggen en sluizen in Nederland en actuele informatie over bijvoorbeeld stremmingen.

Foto Yvonne Ransijn

Last modified: 19 november 2014
Sluiten