Nieuws

Verdieping vaargeul Boontjes in 2012 van start

10:07

De provincie Fryslân en het Rijk gaan in 2012 de drempel in de vaarweg Boontjes verwijderen. De vaargeul moet gebaggerd worden tot een diepte van 3,8 m – NAP. Het vrijkomende materiaal wordt op een geschikte locatie  in het Wad verspreid. Dit is afgesproken met Natuurmonumenten. 

“Ik ben blij dat we samen met betrokken organisaties concrete afspraken hebben om de Boontjes nu echt te verdiepen. Het is hiervoor de hoogste tijd. Wij willen de haven van Harlingen en de binnenvaart stimuleren. Dan moet die hobbel er gewoon uit”, zo zegt gedeputeerde Sietske Poepjes.

 Een zeilschip dat vastzit op
 De boontjes (foto: Joachim de Ruijter)
 Bron: Schuttevaer
 

Vaarweg Boontjes
In de vaarweg Boontjes is over een grote lengte sprake van een soort ‘drempel’. De binnenvaartschepen hebben hier last van en voor veel diepgaande jachten vormt dit grote problemen. De jachten die van Kornwerd naar Harlingen willen, moeten wachten op hoger water voor zij door kunnen varen. Nu zit er met regelmaat een jacht vast in dit ondiepe vaarwater. Het Watersportverbond heeft vorig jaar aan de betrokken instanties haar instemming gegeven om dit besluit naar voren te trekken.
 
Het bodemmateriaal, voornamelijk zand, wat vrij komt moet een toepassing krijgen binnen de Waddenzee.

Bron: www.watersportverbond.nl

Last modified: 1 februari 2012
Sluiten