Nieuws

Verbond: renovatie sluis Spaarndam ‘regelrechte ramp’

In 1896 is in Spaarndam op de plaats van de toenmalige sluis (1803), de Grote Sluis gebouwd. In 2004 en 2005 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de sluis. Hieruit kwam een groot aantal gebreken aan de sluis naar voren. Een grootscheepse renovatie is noodzakelijk, maar het Watersportverbond heeft bezwaar aangetekend.

11:48

In 1896 is in Spaarndam op de plaats van de toenmalige sluis (1803), de Grote Sluis gebouwd. In 2004 en 2005 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de sluis. Hieruit kwam een groot aantal gebreken aan de sluis naar voren. Een grootscheepse renovatie is noodzakelijk, maar het Watersportverbond heeft bezwaar aangetekend.


Voor uitvoering van de werkzaamheden moet zowel het scheepvaart – als het wegverkeer worden gestremd. Voor voetgangers en fietsers komt er een tijdelijke brug over de sluiskolk. Rijnland overlegt met de gemeenten en de provincie Noord-Holland over deze stremmingen. De uitvoering van de werkzaamheden staat nu gepland voor 2008 en een gedeelte van 2009.


Kritiek
De Werkgroep Haarlem van het Watersportverbond uit kritiek op de geplande werkzaamheden. Op de website van de sportkoepel lezen we: ‘Aan de noodzaak van renovatie twijfelen we niet, maar we vinden het onacceptabel dat de werkzaamheden ongeveer een jaar moeten duren. Dat betekent een regelrechte ramp voor de watersport. Niet alleen op regionaal, maar ook op nationaal niveau. De sluis maakt immers deel uit van de Staande Mastroute door Nederland. Voor vaste ligplaatshouders in de omgeving is varen over Amsterdam geen optie. Dat kan alleen ‘s nachts om 0.00 uur (dat duurt dan drie uur) en betekent enorm omvaren, waardoor een weekendje Noordzee of Markermeer onmogelijk wordt. Bovendien zal door de stremming van de Grote Sluis de (waterverkeers-)druk op de route Amsterdam enorm toenemen. De Werkgroep Haarlem van het Watersportverbond is dan ook in bezwaar gegaan tegen de voorgenomen planning.’


Opties
Niet alleen het Watersportverbond, maar ook de ANWB, de HISWA Vereniging, Schuttevaer, het Platform Waterrecreatie Haarlem en diverse watersportverenigingen hebben bij Rijnland protest aangetekend tegen de voorgenomen plannen.
Tijdens het laatste overleg met Rijnland bleek dat men zich nu wil concentreren op twee mogelijkheden tot renovatie, te weten:
1. De huidige sluis renoveren. De stremming zal dan twaalf maanden duren.
2. Een nieuwe sluis om de oude heen bouwen. De sluis wordt dan smaller, maar wel langer. Voordeel: duur stremming zes maanden. Nadeel: de bouwkosten worden aanmerkelijk hoger.


Werkgroep Haarlem opteert voor optie 2. Bij deze optie zal de stremming grotendeels in de winter van 2008/9 plaatsvinden. Begin mei wordt beslist welke optie definitief wordt.

Last modified: 20 april 2007
Sluiten