Nieuws

Verbond geeft voorlichting over milieuregels

In november organiseert het Watersportverbond vier regionale bijeenkomsten waar medewerkers van het Verbond samen met ambtenaren van het ministerie van VROM voorlichting geven over de nieuwe milieuregels voor jachthavens.

12:08

In november organiseert het Watersportverbond vier regionale bijeenkomsten waar medewerkers van het Verbond samen met ambtenaren van het ministerie van VROM voorlichting geven over de nieuwe milieuregels voor jachthavens. De bijeenkomsten in Oss (8 november), Amserdam (16 november), Rotterdam (22 november) Heerenveen (29 november) zijn vooral bedoeld voor bestuurders van watersportverenigingen die een jachthaven exploiteren. Na jaren van voorbereiding is eind vorig jaar het Besluit Jachthavens van kracht geworden. Deze Algemene Maatregel van Bestuur op grond van de Wet Milieubeheer vervangt de milieuvergunning voor jachthavens. In het besluit staat in algemene zin onder meer beschreven waaraan een jachthaven moet voldoen op het gebied van afvalinzameling, onderhoudswerkzaamheden aan boten en het schoonspuiten van jachten. Informatie: www.watersportverbond.nl.

Last modified: 17 oktober 2005
Sluiten