Nieuws

Verbond niet blij met baggerstort Alkmaardermeer

10:07

In opdracht van het Recreatieschap is gestart met het ophogen van het Saskerleidam in het Alkmaardermeer met bagger. Hierdoor zal ongeveer 6 hectare onttrokken worden aan het vaarwater. Het Watersportverbond is tegen de plannen voor het uitbreiden van de Saskerleidam.

De natuur zal hier vermoedelijk wel baat bij hebben, maar het is nog niet bekend hoe erg de bagger vervuild is. Het gaat om bagger die uit de Zaan komt. De uitbreiding neemt een grote hap weg uit het meer. En dat is juist zo belangrijk voor de watersport en in het bijzonder voor het wedstrijdzeilen. Om een goede wedstrijdbaan uit te kunnen leggen bij elke windrichting is al het bevaarbare water hard nodig.

Acties
Inmiddels heeft het Watersportverbond een brief gestuurd aan de gemeente Castricum. Die gemeente gaat over het al dan niet afgeven van de vergunning voor de baggerstort. Verder is er op zondag 15 januari een vaartocht geweest met de tegenstanders en RTV Noord-Holland. Truida Bakker was hier namens het regioteam Noord-Holland van het Watersportverbond aanwezig.

Regioteam
Vanuit het regioteam Noord-Holland zijn twee mensen met dit onderwerp bezig. Cees Dubbelaar zit in de adviescommissie van het RAUM (Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, de eigenaar) en zal daar de belangen van de verenigingen behartigen. Daarnaast is Truida Bakker actief op dit dossier. Zij is eind vorig jaar naar de informatiebijeenkomst geweest. Truida zal de contacten met de verenigingen onderhouden over dit onderwerp en helpt mee bij het coördineren van eventuele acties samen met andere belanghebbenden.

Bron: www.watersportverbond.nl

Last modified: 1 februari 2012
Sluiten