Actueel, Nieuws

190 jaar reddingen door de KNRM

12:05

Op 14 oktober 1824 vergingen maar liefst zeventien zeilschepen op de Nederlandse kust. De reddingspogingen door kustbewoners bij Huisduinen eindigden in een drama. Het was uiteindelijk de aanleiding tot de oprichting van een georganiseerd reddingwezen langs de kust, de nu 190-jarige KNRM.

Gevaar langs de kust

Roeiredder schipper Arien Pieters Smit van de roeireddingboot van Oosterend.

In 1824 was het redden van schipbreukelingen geen vanzelfsprekendheid. Scheepsrampen werden vaak niet opgemerkt en als er wel melding van een stranding werd gemaakt, ontbrak het vaak aan geschikte reddingsmiddelen. Bij een westerstorm was de Nederlandse kust voor zeilschepen een beruchte lagerwal. Aan de langgerekte zandkust zonder havens en levensgevaarlijke gronden in de zeegaten bij Zeeland en de Waddeneilanden viel onmogelijk te ontkomen. De lijst met scheepswrakken is dan ook onafzienbaar. Vooral de route naar Amsterdam – tussen Texel en Den Helder –, en naar Rotterdam – via het Brielse Gat – heeft duizenden zeevarenden het leven gekost. In de relatieve luwte op de rede van Texel, op de Waddenzee, zochten bij storm soms honderden schepen een oppertje om het noodweer uit te zingen. Maar schepen en ankers waren vaak niet bestand tegen de zware stormen. Zo vergingen in 1593 op de Texelse rede maar liefst 44 schepen met 1050 opvarenden.

Vandaag de dag

Vergeleken bij 1824 ziet de wereld er anders uit. De KNRM is daar door de jaren heen in mee veranderd. Het kustgebied wordt heel anders gebruikt dan 190 jaar geleden. Het jaar rond wordt tegenwoordig intensief gerecreëerd, zowel door watersporters als door strandbezoekers. De KNRM signaleert die veranderingen en past haar dienstverlening en reddingsmiddelen daarop aan. Telkens met als belangrijkste drijfveer: ‘Veilig uit en veilig thuis’ voor zowel de vrijwillige redder als de geredden die van het water worden gehaald. De vrijwilligers worden gefaciliteerd op een professionele manier, in reddingsmiddelen, opleidingen en communicatie, passend bij de moderne hulpverlener.

Lees meer over het 190-jarige jubileum van de KNRM in Zeilen 11.

Last modified: 12 november 2014
Sluiten