Actueel, Nieuws

Vaarwegen Grou klaar voor watersportseizoen

11:22

De baggerwerkzaamheden die provincie Friesland en de lokale gemeente heeft laten uitvoeren in het centrum van Grou zijn klaar. In het najaar van 2014 is men begonnen met het geheel of gedeeltelijk baggeren van De Mear, De Blieken, It Bûterfabriek, Brêgepad, de Singel en de Baai. Ook in de Pikmar en Peanster Ie, nabij Grou, is gebaggerd. Het verdiepen van het vaarwater is hier gestart in november 2013 en afgerond in juni 2014.

Verbetering watersporttoerisme

Baggeren in GrouGemeente Boarnsterhim en provincie Friesland sloten in 2012 een overeenkomst om de baggerachterstand in watersportgemeente Boarnsterhim weg te werken. Met het baggeren werken provincie en gemeente aan de verbetering van het watertoerisme in Friesland.

De baggerwerkzaamheden zijn onderdeel van Het Friese Merenproject. Dit project zorgt er onder andere voor dat de waterrecreant in Friesland zo min mogelijk obstakels tegenkomt. Ook vaarwegen voor de recreatievaart met voldoende diepte vallen hieronder. Eerder zorgde Het Friese Merenproject door de aanleg van aquaducten en hogere bruggen ervoor dat de belangrijkste vaargebieden het hele jaar onderling verbonden zijn. Binnenkort starten de baggerwerkzaamheden in Akkrum en Reduzum.

Meer informatie kunt u vinden op www.friesemeren.nl

Last modified: 15 februari 2015
Sluiten