Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Uitbaggeren Boontjes voltooid

12:43

De Boontjes bij Harlingen (c) Google Earth

De Boontjes bij Harlingen (c) Google Earth

De baggerwerkzaamheden aan de vaargeul van Harlingen naar Kornwerderzand zijn voltooid.  De geul is breder en flink dieper geworden. Zowel plezier- als beroepsvaart hoeft hierdoor minder rekening te houden met het getij.

De ondiepe drempel die een belemmering voor de doorstroom van de scheepvaart vormde is door Rijkswaterstaat verwijderd en de diepte van de geul is grotendeels op 3,80 m. onder NAP gebracht. In het noordelijk deel, tussen de boeien 36 en 40 is de vaargeul wegens leidingen en kabels met 3,20 m. onder NAP iets minder diep.

De baggerwerkzaamheden hebben ook een andere drempel minder hoog gemaakt. Voor beginnende wadzeilers is de eerste tocht op het wad naar Harlingen vanuit Kornwerderzand nu een stuk minder spannend geworden.

Het baggerproject dat op 1 oktober aanving had bestuurlijk nogal wat voeten in de aarde. In 2009 is een bestuursovereenkomst tussen de Provincie Friesland en het Rijk gesloten tot het verruimen van de vaargeul. De Provincie was daarbij verantwoordelijk voor de planstudie en het vergunningentraject, het Rijk voor de realisatie en het onderhoud. De ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zijn bevoegd gezag voor het besluit projectplan Waterwet en de Natuurbeschermingswet. Er is langer over vergaderd dan de tijd die het waarschijnlijk zal duren voordat de geul weer dichtslibt. Gelukkig dat daarom ook over het onderhoud en het op diepte houden van de geul goede afspraken zijn gemaakt.

 

Last modified: 28 december 2012
Sluiten