Actueel, Nieuws

Tijdelijke afsluiting vaargebied IJsselmeer bij Rotterdamse Hoek

08:21

Tijdens de bouw van het windpark Westermeerwind in het IJsselmeer is het gebied oostelijk van de scheepvaartroute Urk-Lemmer, nabij de Rotterdamse Hoek, tijdelijk gesloten voor alle scheepvaartverkeer. De afsluiting duurt tot het eind 2015 en is met betonning aangegeven.

Westermeerwind stremming 2015Nu het vaarseizoen begint maakt bouwer van het windpark Siemens ook de watersporters er op attent dat, omwille van de veiligheid tijdens de bouw, het betreffende gebied gesloten is voor alle scheepvaartverkeer, werkschepen voor de bouw uitgezonderd. De afsluiting, die is vastgelegd in het Verkeersbesluit RWS 2015/11129, van 16 maart jl. betreft het water ten oosten van de vaargeul tot aan de dijk van de Noordoostpolder, tussen ruwweg Lemmer, de Rotterdamse Hoek en de Vormt ten noorden van Urk. De gemarkeerde vaargeul zelf blijft onverminderd beschikbaar.

Windmolenpark

Siemens bouwt het zogeheten near shore windpark Westermeerwind in het IJsselmeer langs de noordelijke en westelijke dijk van de Noordoostpolder. De 48 windturbines worden in het ondiepe water in drie rijen opgesteld, tussen 500 en 1100 meter afstand van de dijk.

Na voltooiing, eind 2015 begin 2016, brengt Westermeerwind met zijn 48 windturbines groene stroom in zo’n 160.000 Nederlandse huishoudens. Het levert daarmee een aanzienlijke bijdrage aan de verwezenlijking van de Nederlandse milieudoelstellingen: in het jaar 2020 moet 14 procent van de stroom afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen

Last modified: 14 april 2015
Sluiten