Nieuws

Stuurboord houden op IJ en Noordzeekanaal verplicht, maar niet helemaal

Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam en Waterpolitie gaan strenger optreden tegen pleziervaartuigen die op het IJ en het Noordzeekanaal onvoldoende stuurboord houden. Althans dat staat in het persbericht dat het havenbedrijf vorige week heeft rondgestuurd. Navraag leert dat er niet zo streng opgetreden wordt als schippers een veilige koers varen en zo dicht mogelijk bij de wal blijven.

14:32

Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam en Waterpolitie gaan strenger optreden tegen pleziervaartuigen die op het IJ en het Noordzeekanaal onvoldoende stuurboord houden. Althans dat staat in het persbericht dat het havenbedrijf vorige week heeft rondgestuurd. Navraag leert dat er niet zo streng opgetreden wordt als schippers een veilige koers varen en zo dicht mogelijk bij de wal blijven.


Als schepen van de Sixhaven naar de Oranjesluizen of vanuit het Noord-Hollands kanaal naar de Sixhaven willen varen, moeten ze officieel het drukke vaarwater twee keer oversteken om over een kleine afstand stuurboordswal te gaan varen. Volgens Nieske Dekker van het havenbedrijf is bakboord houden dan inderdaad veiliger. Dekker: “De moeilijkheid van stuurboordswal houden in een aantal gevallen herkennen wij. Zoals van het Noord-Hollands kanaal naar de Sixhaven en vanaf het Centraal Station naar het Westerdok. Zolang de schippers op een veilige manier varen, treden wij niet op. Ook de adjuncthavenmeester heeft me dat verzekerd, hij wil het alleen niet publiekelijk maken. Wij propageren het daarom niet. Met het persbericht willen we benadrukken dat pleziervaart niet in het vaarwater van de binnenvaartschepen moet komen. Deze kunnen door hun massa en beperkt zicht niet uitwijken.”


Of de route Sixhaven – Oranjesluizen uitgezonderd wordt, is nog niet duidelijk. Volgens adjuncthavenmeester Hiemstra is die route te lang om bakboord te blijven varen en is twee keer oversteken en stuurboordvaren de juiste route. Hiemstra gaat met de Waterpolitie afstemmen in welk geval wel en in welk geval niet bekeurd zal worden. Binnen enkele weken moet dit duidelijk zijn. Vanaf begin juni gaan havenbedrijf en Waterpolitie eerst opvoedend en dan verbaliserend te werk .


Dat vorig jaar de Waterpolitie een aantal bekeuringen heeft uitgedeeld aan schippers die bakboordswal hielden van de Sixhaven naar de Oranjesluizen is Dekker niet bekend. Officieel heeft de Waterpolitie gelijk. Het Noordzeekanaal en het afgesloten IJ zijn vaarwateren die in Bijlage 15 van het Binnenvaart Politiereglement zijn genoemd. Stuurboordswal houden is hier verplicht. Verkeersborden langs het vaarwater wijzen u op deze regel.


Het scheepvaartverkeer is de laatste jaren zowel op het Noordzeekanaal als op het IJ in aantal en afmetingen enorm toegenomen. Naast de drukte kent de vaarweg ook nog een scherpe bocht ter hoogte van het Centraal Station. Om deze bocht te maken hebben binnenvaartschepen veel ruimte nodig. Bovendien moet het scheepvaartverkeer rekening houden met de overstekende veerponton op het IJ. Daarnaast zullen de komende jaren vaak drijvende werktuigen op het IJ liggen vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Zeilen houdt u op de hoogte. 

Last modified: 19 mei 2004
Sluiten