Actueel, Nieuws

Kans op langere wachttijden bij bruggen en sluizen

12:25

Sinds 1 januari 2015 gelden andere bedieningstijden of –wijzen voor een aantal bruggen en sluizen in Nederland. Voor de scheepvaart betekenen de aanpassingen dat de kans op wachttijden groter is. Rijkswaterstaat raadt schippers aan om hun reis goed voor te bereiden.

Veranderingen

Zuid-Willemsvaart bij NederweertIn sommige gevallen is er op bepaalde tijden geen bediening meer. Rijkswaterstaat zet minder sluismeesters op een bedieningscentrale, waardoor er op bepaalde tijden minder bediening is. Ook zijn er gevallen dat er geen vaste sluismeester meer is, de bediening gebeurt dan op aanvraag.

Versobering

De wijzigingen in de bediening van de bruggen en sluizen zijn het gevolg van een taakstelling uit het regeerakkoord die Rijkswaterstaat moet uitvoeren. Om de effecten voor de recreatievaart en beroepsvaart te beperken, is samen met bedrijven in scheepvaartsector en regionale overheden gekeken naar de minst ingrijpende oplossingen per sluis of brug.

Bereid uw reis voor

Op www.rws.nl/versoberingbediening staat bij welke sluizen en bruggen er veranderingen in de bediening plaatsvinden. Hier leest u ook wat u moet doen om een doorvaart aan te vragen bij sluizen en bruggen zonder vaste bedientijden. Op www.vaarweginformatie.nl vindt u de actuele bedieningstijden van alle bruggen en sluizen in Nederland en actuele informatie over bijvoorbeeld stremmingen.

 

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

Last modified: 22 maart 2015
Sluiten