Nieuws

Rode diesel: wachten op Brussel

De Nederlandse douane heeft bij monde van woordvoerder Kees Nanninga laten weten dat ze de Europese Commissie naar richtlijnen zullen vragen in de discussie rond rode diesel. Dit naar aanleiding van een brief van de Europese Commissie die Zeilen in handen kreeg. De brief was een antwoord op vragen die een Engels jachtenblad had gesteld over beboette Engelse jachtenbezitters in Nederlands vaarwater.

15:40

De Nederlandse douane heeft bij monde van woordvoerder Kees Nanninga laten weten dat ze de Europese Commissie naar richtlijnen zullen vragen in de discussie rond rode diesel. Dit naar aanleiding van een brief van de Europese Commissie die Zeilen in handen kreeg. De brief was een antwoord op vragen die een Engels jachtenblad had gesteld over beboette Engelse jachtenbezitters in Nederlands vaarwater.


In de brief stonden een aantal opmerkelijke zinsnedes. Zo stond er te lezen dat de accijnzen te betalen zijn naar aanleiding van het belastingstelsel dat in de lidstaat wordt gehanteerd. Hieruit werd door mevrouw Brenchley van de EC geconcludeerd dat, mits getransporteerd in de normale brandstoftank, iedereen vrij is om te tanken in Engeland en de benzine te gebruiken in andere lidstaten van de EU. Kees Nanninga liet ons hierover het volgende weten:
“Nederland is door de Commissie niet in kennis gesteld. Aan de brief die u stuurde kunnen we als Nederland geen rechten ontlenen. We zullen dan ook de Commissie vragen hoe te handelen in deze gevallen.”
Daarnaast wist hij ons te melden dat er tot nu toe niemand beboet is die kon aantonen dat hij de rode diesel in Engeland getankt heeft.


Lezersreacties
Desondanks roept de discussie een aantal interessante vragen op. Via info@zeilen.nl is massaal gereageerd op onze oproep om reacties. Hieronder een selectie:


A.N. Landman over het niet altijd bezitten van een bonnetje:
Ik ben een soort “slachtoffer” van rode diesel. Kocht vorig jaar oktober een motorvlet. Ligplaats Roermond. Geen moment gedacht dat er rode diesel in de tank kon zitten. Na aankomst in mijn thuishaven is de boot de loods ingegaan voor een renovatie. Ook de tanks zijn schoongemaakt en wat blijkt er zat nog ca. 400 liter rode diesel in de tank. Formeel ben ik nu strafbaar. Maar waar laat je 400 liter diesel om een boete te vermijden!


F. Blok over tanken buiten de EU:
Ik heb zojuist met de douane gebeld. Volgens hen is het ten strengste
verboden rode diesel in een auto te hebben, ook indien bv. in Noorwegen getankt. Voor een pleziervaartuig ligt dat anders. Onder het mom “hoe moet u anders thuis komen” mag het in een pleziervaartuig wel, mits u de aankoopbon bewaart en mits getankt NA 1 januari 2007, BUITEN de EU. Op mijn vraag waar dat allemaal staat, kreeg ik een ontkennend antwoord. Ik moest dat maar van hem aannemen.


K. Kho komt met een tip:
Naar mijn mening bestaat er een zeer eenvoudige manier om het (tijdelijke) probleem op te lossen.
Het gaat meestal om een klein bedrag aan accijns.
De oplossing is: Doe vrijwillig aangifte bij de douane over de laatste tankbon en reken die belasting af.
Bij 50 liter gaat het om 50 * 0,64 = Eur 30,-. 0,64 is het prijsverschil tussen rode en witte diesel in Nederland.
Waar hebben wij het over?


Wachten op Brussel
Het is in ieder geval duidelijk dat deze zaak de gemoederen bezighoudt. De heer Nanninga van de Douane heeft toegezegd ons te informeren zo snel er vanuit Brussel is gereageerd. Wanneer dat zal zijn is niet duidelijk. Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen en raden u nogmaals aan uw bonnetjes de komende tijd goed te bewaren.


Jan Verschuur


Bekijk de eerdere artikelen:


1. Nederlandse Engelandvaarders automatisch strafbaar?


2. Reacties en ontwikkelingen mbt rode diesel

Last modified: 4 september 2007
Sluiten