Nieuws

Persoonlijke vuilwaterservice in Sneek

In de passantenhaven aan de Houkesloot in Sneek is donderdag een nieuw persoonlijk vuilwater afvoersysteem in gebruik genomen. Passanten kunnen op de eigen aanlegplaats het afvalwater lozen en hoeven niet meer naar een centrale inzamelplaats te varen.

10:35

Door dit gebruiksgemak verwacht de gemeente Súdwest Fryslân dat booteigenaren eerder gebruik zullen maken van het vuilwatersysteem.

Het systeem, YOSS genaamd, is ontwikkeld door GMB. Volgens algemeen directeur ir. Gerrit van de Pol staat bij deze vorm van vuilwaterinzameling bedieningsgemak en hygiëne hoog in het vaandel.

Bootbezitters kunnen de afvoerslang die bij iedere box op de steiger zit, eenvoudig zelf aansluiten. Per minuut wordt 60 tot 70 liter vuilwater afgezogen naar een centraal opvangpunt. De aansluitkosten per aansluiting/ ligplaats bedragen volgens Van de Pol zo’n 1000 tot 1300 euro.

In Sneek zijn 30 passantenplaatsen aangesloten op het systeem dat gedeeltelijk is gefinancierd door de provincie Fryslân vanuit het Meerjarenprogramma Landelijk Gebied Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het is de eerste gemeentehaven in ons land dat het YOSS systeem gebruikt. De kosten voor gebruik worden in het havengeld van de passanten verrekend.

Het succes van het YOSS systeem zal volgens Gerrit van de Pol mede afhankelijk zijn van de wil bij bootbezitters om zelf een bijdrage te leveren aan de vuilwateropvang. Uit recent onderzoek ondermeer door maandblad Zeilen blijkt dat vuilwateropvanginstallaties op jachthavens nog nauwelijks gebruikt worden.

Tekst en foto: Eric van Staten

Last modified: 15 juli 2011
Sluiten