Nieuws

Onzekerheid charterschepen Oostzee

Door elkaar tegensprekende regelgevingen is het voor charterschepen op de Oostzee onduidelijk waar zij aan moeten voldoen. Daarom is de Stichting voor gedupeerde Beroepszeilschippers opgericht.

15:52

Door Nederlandse wetgeving vallen Nederlandse charterschepen buiten de Europese regelgeving. Om te beginnen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt met deze schippers. Andere afspraken, die gemaakt zijn in 2007 tussen Nederland, Denemarken en Duitsland, zijn in strijd met de eerstgenoemde afspraken.

Dit betekent dat de charterschippers nu illegaal op de Oostzee varen. De Stichting voor gedupeerde Beroepszeilschippers is eind maart opgericht om hen bij te staan en onderneemt juridische stappen om de scheve situatie die is ontstaan in de wetgeving weg te nemen.

Foto: Gedupeerdezeilschippers.nl
(Zita Divendal)

Last modified: 29 april 2011
Sluiten