Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Noordelijke Elfstedenvaarroute Open

10:27

De Noordelijke Elfstedenvaarroute is zaterdag 29 juni feestelijk geopend. Pleziervaartuigen met een maximale diepgang van 1.30 m en een maximale boothoogte van 2.40 m kunnen nu de Elfstedenroute van begin tot eind varen en finishen op De Bonke. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van watersporters in vervulling. Met een ‘Zwaan kleef aan’-vaartocht werd het noordelijke deel van de beroemde route officieel in gebruik genomen. Langs de route was veel te beleven tijdens een drukbezochte open dag.

opening

In het officiële deel vertelde voorzitter van de stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute Jaap Keizer over de gezamenlijke prestatie. Betrokken partijen hebben de financiële middelen gevonden om het noordelijke deel van de route weer bevaarbaar te maken.

Bestuurders  van zes gemeenten, Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân trokken vervolgens samen symbolisch een kurk uit de sluis van Wier, om de route te openen. Het officiële deel werd afgesloten door The Voice-winnares Iris Kroes. Samen met leerlingen van de twee plaatselijke basisscholen zong zij het toepasselijke Friese lied ‘Thús’.

In optocht naar De Bonke

Vervolgens ging een ‘Zwaan-kleef-aan’-stoet van versierde kajuitboten, kruisers, sloepen en andere vaartuigen als kano’s, rubber- en roeiboten op weg naar De Bonke. Ook vanuit Alde Leie, Aldtsjerk en Burdaard konden belangstellenden in een praam stappen om een deel van de route te ervaren. Op een aantal van deze boten vertelden kenners van de streek over de route, het unieke Elfstedenlandschap en andere bezienswaardigheden.

 

Veel te beleven

Bij de drie opstapplaatsen was nog veel meer te beleven. Zo was in Burdaard onder andere een boekenmarkt, een kunstexpositie, palingrokerij en een optreden van een muziekkorps. In Alde Leie werden kinderen geschminkt en er stond een draaimolen. Ook trad er een shantykoor op en werd de kunst van het kaatsen gedemonstreerd. In Aldtsjerk zagen bezoekers een waterklompenrace, een popkoor, een modelboten-demonstratie en nog veel meer.

Gezamenlijke aanpak

Het project Noordelijke Elfstedenvaarroute is een initiatief van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân (o.a. Het Friese Merenproject) en Wetterskip Fryslân. De kosten zijn voor een groot deel gefinancierd uit een bijdrage van het Waddenfonds. Daarnaast hebben de zes betrokken gemeenten, Het Friese Merenproject van provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân financieel bijgedragen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Leader+, Westergozone, ILG (Landelijk Gebied) en Stadsregio Leeuwarden.

 

Informatie over de Noordelijke Elfstedenvaarroute is te vinden op www.friesemeren.nl

Tags: , , Last modified: 1 juli 2013
Sluiten