Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

NOC*NSF brengt focus aan in topsportbeleid

16:55

NOC*NSF heeft het aantal topsportprogramma’s waarin vanaf 2013 wordt geïnvesteerd teruggebracht van 180 naar 55. Met deze focus wordt ingezet op meer sporten aan de top. 

Met het terugbrengen van het aantal topsportprogramma’s wordt op drie manieren focus aangebracht. Allereerst wordt het budget, dat gelijk is aan dat van voorgaande jaren, over minder programma’s verdeeld en vindt binnen die groepen ook nog herverdeling plaats. Daarnaast staan de High Performance Services nu ter beschikking van minder onderdelen. En ten slotte leert de topsportpraktijk dat er naar mate de tijd verstrijkt er ook programma’s af zullen vallen die de geplande prestaties toch niet hebben bereikt.

Het gaat om het terugbrengen van 180 programma’s naar 55, en daarmee van 58 naar 33 bonden.

Deze focus heeft er voor gezorgd dat de belangrijkste 40 programma’s in 2013  75 % van de middelen ter beschikking krijgen tegen een kleine 57 % in de afgelopen periode. Voor de zeilsport (inclusief surfen) betekent dat 1,8 miljoen euro te besteden.

Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF: “Met het aanbrengen van deze focus willen we de programma’s die nu in de wereldtop meedoen daarhouden en richten we ons op het uitbreiden van dit aantal. En dat laatste is zeer noodzakelijk willen we onze Top 10 ambitie waarmaken.”

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Ik ben onder de indruk van het werk dat door de bonden is gedaan voor de ingediende investeringsplannen. Onze technische staf, het management van topsport en het externe expertteam hebben zich goed over deze plannen kunnen buigen en een zeer deskundig advies opgesteld. Dat heb ik overgenomen waarna het bestuur van NOC*NSF dat heeft bekrachtigd.”

Last modified: 4 december 2012
Sluiten